D'Police konnt eng Abriecher-Band festhuelen an huet an deem Kontext dann och eng Rei Géigestänn saiséiert.

Well d'Police dës Géigestänn nach kenger Strofdot zouuerdne konnt, maache si elo en Opruff, wiem d'Géigestänn, déi se bei der Band fonnt hunn, gehéieren.

All d'Informatiounen iwwer d'Géigestänn soll ee beim Service de Police Judiciaire ënnert der Nummer (+352) 4997-4801 mellen.