Mat enger neier Campagne wëllen d'Police an de Familljeministère eeler Leit sensibiliséieren, fir net op dës Zort vun Arnaquen eranzefalen.

D'Sécherheetsgefill vun den eelere Leit soll gestäerkt ginn an dofir setzt ee bei dëser Campagne op d'Preventioun.

AUDIO: Boma-Bopa-Campagne / Reportage Claudia Kollwelter

Ronn 400 Fäll vu Bedruch ginn der Police pro Joer gemellt - vu Bedruch mat Suen, Déifställ, e falsche Polizist- ass vun allem dobäi. An och d'Zommen, ëm déi et beim Bedruch goung, si ganz verschidden. Den Tim Pauly vun der Police betount, datt een awer och d'Donkelziffer net vergiessen dierf. An déi wäert héich sinn well d'Leit sech schummen virun der Police Plainte ze maachen oder bei der Famill iwwerhaapt ze soen, mir ass dat geschitt an elo sinn 10.000 Euro fort.

Bei der Preventioun spillen och déi sougenannte Senioresécherheetsberoder eng zentral Roll. De Jean-Marie Mousel ass esou e Beroder a betount d'Wichtegkeet, datt Senioren anere Senioren hëllefen. De Message kënnt vläicht besser eriwwer, wa Leit mam nämmlechten Alter iwwer Themen schwätzen an och Erfarunge kënnen austauschen.

[allery]

Wärend d'Senioresécherheetsberoder vun der Police ausgebilt ginn, këmmert sech BeeSecure ëm déi sougenannte Silversurfer, bei deenen et drëms geet ëm d'Geforen am Ëmgang mam Internet opzeklären. Dem Jean-Marie Mousel no stoussen déi eeler Leit och do ëmmer mi dacks op Arnaquen. Mailen, déi se uklicken, awer net sollen, Lotterien, déi se gewannen, awer net matgemaach hunn. Wat och ganz aktuell ass, sinn d'Dating-Portaler. Dacks sinn eeler Leit eleng an déi ginn dann op déi Dating-Säiten schnupperen a kommen heiansdo an Däiwelskiche.

Dem Familljeministère geet et mat der Campagne och drëm, datt déi eeler Leit sech net aus Angscht oder Onsécherheet isoléieren. Dofir missten se op méiglech Geforesituatiounen sensibiliséiert ginn.

Schreiwes vum Gouvernement

Présentation de la campagne de sensibilisation pour personnes âgées «Léif Boma, léiwe Bopa, Loosst iech net beducksen!»

Communiqué par: Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région / Police Lëtzebuerg

Le 22 mars 2019, Corinne Cahen, ministre de la Famille et de l’Intégration, Pascal Peters, directeur central de la police administrative, et Tim Pauly du Service national de prévention de la criminalité de la police grand-ducale, ont présenté la campagne de sensibilisation pour personnes âgées «Léif Boma, léiwe Bopa, Loosst iech net beducksen!»

La campagne, qui a été développée par le Service national de prévention de la criminalité de la police grand-ducale en collaboration avec le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, vise à sensibiliser les personnes âgées – une cible privilégiée des criminels - aux risques liés aux arnaques qui ont augmenté au cours des dernières années.

À cette fin, une affiche ainsi que des dépliants en plusieurs langues contenant des conseils préventifs pour se protéger contre les arnaques comme:

  • les vols par ruse,
  • les faux petits-enfants et les faux policiers,
  • et les promesses de gain et les arnaques par Internet,
ont été créés.

Pour que l’affiche et les dépliants captent l'attention des personnes visées, le choix de la photo s’est consciemment porté sur un enfant qui avertit ses grands-parents par des annonces claires et directes.

Les outils de la campagne seront distribués largement, notamment aux communes, aux foyers et services pour personnes âgées, aux médecins généralistes, aux hôpitaux, aux commissariats de police, sur des foires et évènements pour les seniors etc.

En outre, les conseillers en sécurité pour personnes âgées  SenioreSécherheetsberoder», qui ont suivi une formation spécifique du Service national de prévention de la criminalité de la police grand-ducale avec le soutien du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, transmettront les différents conseils de prévention lors de leurs conférences tenues auprès de Clubs Seniors, d’associations ou de toute autre institution pour personnes âgées.