Beim sougenannten Transparenz Gesetz gouf no jorelaanger Diskussioun vun engem Paradigme-Wiessel geschwat.

Hei geet et ëm e Gesetz, dat et dem Bierger vereinfache soll, un administrativ Dokumenter ze kommen. Méi Transparenz huet een zu Lëtzebuerg versprach.

Am Kader vun der Generalversammlung vun der Lëtzebuerger Journalisten Associatioun huet den Tim Morizet bei der Presidentin vum Presserot nogefrot, wat d'Gesetz fir den Informatiouns-Zougang fir Journaliste bedeit.

Fir de Journalist gëllt dat nämmlecht Transparenz Gesetz, ewéi fir de Bierger. Ma dat heescht och dat hien, wann em bei senger Recherche Informatioune feelen, och 4 Woche muss op dës waarden.

De Risk hei ass: wëll et net reglementéiert ass, dat genee gesot muss gi firwat eng Ufro ofgeleent gouf – dat een am däischtere setze gelooss gëtt.

Weider géif et dem Presserot no keng Statistik gi wéi vill vun dësen Ufroen, vum Public oder der Press, bis ewell effektiv zougestëmmt, oder awer refuséiert, goufen.

De Presserot huet eng Propositioun un de Medie Minister geschéckt a freet en Zousaz am Pressegesetz. Konkret Informatiounen, méi séier. Wéi bei eisen Noperen.

D'Informatiounszougäng ass en Dossier dee schonn zanter Ufanks 2000 diskutéiert gëtt. Dat een nach net méi wäit komm ass, wier dem Presserot no, enttäuschend.