2018 hunn 2.762 Persounen zu Lëtzebuerg hir éischt Kommioun gemaach.

Vläicht huet der jo een an der Famill deen dëst Joer seng éischt Kommioun feiert.

Geschwënn ass et nämlech souwäit: No Ouschtere ginn iwwert e puer Weekender hei am Land déi éischt Kommiounen organiséiert.

No der Daf ass et di zweet Etapp vun der Initiatioun vun engem Mënsch an de chrëschtleche Glawen.

Ma wéi vill Kanner maachen eigentlech nach mat bei dëser Traditioun a wat sinn d’Konditioune fir d’Kommioun iwwerhaapt kënnen ze maachen?

2018 hunn 2.762 Persounen zu Lëtzebuerg hir éischt Kommioun gemaach. D’Zuel vun de Participanten ass an de leschte Jore konstant erof gaangen. 2008 louch de Chiffer nach bei iwwer 3.900.