Fir aktuell Strukturen z'entlaaschten, sollen neier dobäi kommen. Am Beschte méi kleng Strukturen, verdeelt op vill verschidde Gemengen.

D'Strukture fir d'Flüchtlinge mussen entlaascht ginn, an den Haaptacteur fir Léisungen ze fannen, sinn d'Gemengen, ouni déi näischt geet! dat huet de Minister fir Immigratioun an Asyl Jean Asselborn en Dënschdeg am Kader vun der 1. Editioun vun der journée des élux communaux vum Syvicol zu Hesper betount. Och wann zejoert 1.000 Leit aus enger Struktur erausgaange sinn, sinn aktuell 80% vun de Flüchtlingsstrukturen uechtert d'Land besat. Dofir och den Appell vum Jean Asselborn un d'Gemengen, fir Strukturen fir Demandeurs de protection internationale ze bauen:

AUDIO: Extrait Jean Asselborn

Dat sinn Elementer, wou 33 Leit ënnerkomme kéinten, déi an 9 Méint kéinte gebaut sinn. Et brauch ee just 10 Ar (net 100 Ar, wéi am Audio gesot) , fir dat fäerdeg ze bréngen. Mir hunn och zwee Buergermeeschteren hei, déi extrem positiv geschwat hunn, den Diddelenger an de Beetebuerger Buergermeeschter hunn déi Experienz gemaach. All Intervenanten hu jo eigentlech och gekuckt, fir eng Léisung ze fannen. Et ass keen, deen nëmme just Problemer gesinn huet. Ech si ganz frou, datt d'Gemengen déi Attitüd hunn an ech wëll net mam decken Hummer virgoen, mä mat Argumenter a vläicht versichen, nach méi Gemengen an d'Boot ze kréien, datt der méi eis hëllefen.

Grouss Zentren, wéi se wärend der Krisenzäit sollte gebaut ginn, misst ee vergiessen. Mä de Jean Asselborn ass iwwerzeegt, datt een nach weider Gemengen iwwerzeegt kritt, fir méi kleng Unitéiten ze bauen oder datt d'Gemengen Haiser opkafen an do Familljen erasetzen. Um Geld kéint et net leien, wëll de Staat d'Strukturen fir Demandeuren zu 100% bezilt an d'Infrastrukture fir Beneficiairen zu 75 Prozent. Dem President vum Syvicol Emile Eicher no wier et och wichteg, datt een d'Bevëlkerung selwer informéiert:

AUDIO: Extrait Emile Eicher

Mir hunn elo ënner Politiker matenee geschwat, mä et misst een och sou eng Art Plenum organiséieren, wann een an enger Uertschaft esou eng Struktur ënnerbrénge wëll. Fir datt déi d'Geleeënheet kréien, mat Bierger ze schwätzen, wou et scho sou Strukture ginn. Dat et vu Bierger zu Bierger Kontakt géif ginn. Wat sécherlech eng aaner Approche gëtt an och mengen ech Vertrauen opbaut.

Mam Phänomen vun der Migratioun, egal a wéi enger Form, wiere mer an den nächsten 10 Joer beschäftegt an do wier Lëtzebuerg och keng Insel, huet de Jean Asselborn nach ënnerstrach. Mä d'Gemengen géinge vun de staatlechen Instanzen ënnerstëtzt an op kee Fall eleng gelooss ginn.