Esou ewéi schonns d’lescht Joer héiere mer nees vun den "Eichenprozessionsspinner".

Wat maachen d’Gemengen dofir, dass et net zu Tëschefäll ewéi d’lescht Joer kënnt? D’Gemeng Esch huet eis mat hirem Bam-Expert op hiren deegleche Kontrollgang matgeholl an erkläert eis, ewéi si virginn, fir se ënner Kontroll ze halen.