Esou ewéi schonns d’lescht Joer héiere mer nees vun den "Eichenprozessionsspinner".