Um Verwaltungsgeriicht hunn zwee Noperen an hirem juristesche Sträit ëm eng Baugeneemegung zu Rodange an 1. Instanz Recht kritt.

Den Tribunal administratif huet hire Recours nämlech als justifizéiert ugesinn an dowéinst d'Decisioun vum Buergermeeschter vu Péiteng vun Abrëll 2017 annuléiert, fir enger Association momentanée d'Erlaabnis ze ginn, zu Rodange en Appartementshaus vu 6 Stéit ze bauen.

D'Noperen hätten awer keng Indemnité de procédure vun 3.000 € zegutt, iwwerdeems d'Péitenger Gemeng fir d'Fraisen opkomme misst.

AUDIO: Sträit ëm Baugeneemegung zu Rodange / Rep. Eric Ewald

De Buergermeeschter vu Péiteng hat am Abrëll 2017 där Association momentanée tëscht zwee Männer eben d'Autorisatioun ginn, fir eng Residence mat 6 Appartementer zu Rodange ze bauen. Zwee Nopere waren am Juli vun deem Joer op d'Verwaltungsgeriicht gaangen, fir dës Decisioun annuléiert ze kréien. An hiren A léich eng Violatioun vun engem Artikel vum Plan d'aménagement général vir: Deemno kéint d'Héicht vun der Corniche nëmme maximal ee Meter iwwert dem Niveau vun der ieweschter Dalle vum leschten erlaabte ganze Stack leien. An dësem Fall wären dat awer 1,07 Meter.

Déi 1. Riichter halen an hirem Uerteel fest, dass effektiv 7cm ze vill sinn: D'Baugeneemegung wär deemno a Violatioun vun deem Artikel vum PAG gi ginn. D'Violatioun géif en Element vum Bau concernéieren, op dat déi Betraffen eng direkt Vue hätten, wat also eng Inzidenz op hir Situatioun als Noper hätt.

Fir den Tribunal administratif wär d'Baugeneemegung dofir ze annuléieren. En Uerteel vun der Cour administrative, op dat d'Bauhäre verwisen haten, wär an dësem Kontext net ze transposéieren. Déi zweet Riichter haten an deem Uerteel geschriwwen, dass, op Grond vum schwaachen Impakt, eng Differenz vun 8 cm net géif duergoen, fir eng urbanistesch Situatioun a Fro ze stellen, déi viru laanger Zäit geschaaft gouf.