Zanter 30 Joer ginn d'Déieren aus de Lëtzebuerger Bëscher hei soignéiert, wa se blesséiert, krank oder vun der Mamm verstouss sinn.

D'Wëlldéierestatioun zu Diddeleng feiert e ronne Gebuertsdag. Zanter 30 Joer kréien d’Déieren aus de lëtzebuergesche Bëscher hei soignéiert, wa se blesséiert, krank oder vun der Mamm verstouss sinn. Ugefaangen huet et mat 186 Déieren. Mëttlerweil ginn an der Fleegestatioun zu Diddeleng iwwer 3.000 Déieren am Joer soignéiert an am beschte Fall erëm an d‘Natur gelooss. A ronn 65% vun de Fäll geléngt dat och. Ma well d’Déierestatioun zu Diddeleng déi eenzeg fir wëll Déieren ass, ginn hei vill verschidden Déierenaarten hibruecht. D’lescht Joer waren et der 160.

De Raf Stassen, Direkter vun der Wëlldéierestatioun: Le gros ce sont des animaux sauvages d’ici. Je parle de 95%, ce sont des animaux sauvages de Luxembourg. Et juste un petit pourcentage ce sont des exotiques envahissants comme les ratons laveur, mais aussi les tortues aquatiques comme elles existent en Floride. Ou bien des autres animaux exotiques abandonnés ou trouvés quelque part, comme des tortues terrestres ou même parfois des serpents. On reçoit aussi parfois des animaux saisis, à l’aéroport ou par l’inspection nature. Et dans ce cas on va essayer de les garder ici et de les placer.“

D’Fleegestatioun soll fir d'Déiere just en Tëschestopp sinn. Exotesch Aarten, wéi zum Beispill de Wäschbier oder Papageien, dierfen awer net méi fräigelooss ginn, well se net zu eisem Ekosystem passen. Fir dës Déiere gëtt da versicht, eng Plaz an engem Déierepark ze fannen.

Iwwer d’Joren ass d’Fleegestatioun zu Diddeleng net nëmme gewuess, ma och nei Systemer fir blesséierten Déieren ze hëllefen, sinn ausgeschafft ginn. Zanter dem leschte Joer ginn et op dräi Plazen am Land sougenannten Drop-Off-Statiounen. Hei kënne blesséiert Déieren an eng spezielle Këscht gesat ginn.

De Roby Biwer, President Natur & Ëmwelt: „D’Leit kommen da bei dee Container a mussen sech da mellen, fir e Code ze kréie fir eran. An duerch déi Aktioun, déi se maachen, also d’Dier opmaachen oder de Code froen, wësse mir, dass en Déier do ofgeliwwert ginn ass. An dat ass am Prinzip all Dag de Fall, esou dass mir all Dag den Tour duerch d’Land fueren, fir déi Déieren ofzehuelen. Do stinn dann Informatiounen a mir froen d’Leit och, dass se eis solle matdeelen, wou d’Déier hierkënnt, mee och hir privat Donnéeën."

Nodeems een en Déier ofginn huet, kann een nofroen, ob et erëm gesond ass. Mee net ëmmer wier et néideg, e blesséiert Déier an d’Fleegestatioun ze bréngen. Dowéinst schafft d’Wëlldéierestatioun un enger besserer Sensibiliséierung.

Nach eng Kéier de Roby Biwer: “E Vull, dee widder eng Fënster flitt, huet ganz dacks den Tommel. An iwwerraschend ass et, dass déi lescht Fäegkeet, déi zeréckkënnt, d’Fluchfäegkeet ass. Wann een esou ee Vull huet, dee soss keng aner Verletzungen huet, e bëssen a Rou léisst an oppasst, dass d’Kaz oder den Hond en net kritt, dann ass deen no puer Stonnen erëm fit a fort. An esou Informatioune musse mir de Leit ginn.“

Nieft enger Sensibiliséierungscampagne soll d’Wëlldéierestatioun och ausgebaut ginn, fir an Zukunft besser kënnen op d’Besoine vun de verschiddenen Déierenaarten anzegoen.

Am Kader vum ronne Gebuertsdag luet d’Fleegestatioun de Weekend op eng Porte-Ouverte an.

Serie 30 Joer Wëlldéierestatioun

Zanter 30 Joer ginn an der Fleegestatioun fir Wëlldéieren zu Diddeleng Déieren opgeholl, déi Hëllef brauchen: 30 Joer Aarbecht mat ganz vill Häerzblutt.

D'Nadine Gautier hat d'Chance, fir hannert d'Kulissen ze kucken.

Offiziellt Schreiwes

Le ministre Romain Schneider visite l'asile pour animaux régional à Dudelange (11.9.2019)
Communiqué par: Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider, a visité l'asile pour animaux régional à Dudelange ce mercredi, 11.09.2019 en présence de M. Dan Biancalana, Bourgmestre de la Ville de Dudelange.

© MA

Le ministre Romain Schneider et le dr Felix Wildschutz, Directeur de l'Administration des Services Vétérinaires, ont parcouru les infrastructures d'accueil actuelles où une cinquantaine de chiens et chats sont actuellement hébergés. Ensuite, ils se sont échangés avec les responsables de la Société pour la protection des animaux Dudelange SPAD a.s.b.l. sur les plans d'agrandissement et le nouveau terrain de jeu pour chiens qui sont prévus d'ici 2021.

Romain Schneider a souligné que « Force est de constater que les capacités d'accueil d'animaux ici, comme dans d'autres asiles du pays, sont saturées. Je salue et soutiens donc le projet d'agrandissement géré par l'a.s.b.l. Il faut accueillir les animaux de compagnie abandonnés, mais aussi trouver rapidement des familles d'accueil.

Le bien-être animal me tient personnellement à cœur, et il est ancré dans la nouvelle loi de protection pour les animaux, qui est une des plus exigeantes en Europe (https://deiereschutzgesetz.lu/).

A ce titre, j'aimerais rappeler que depuis l'année passée, il est obligatoire pour les propriétaires de chats de pucer leurs félins. La nouvelle obligation légale met sur un pied d'égalité le degré de protection des chats avec ceux des chiens de compagnie qui doivent être pucés depuis 2018 déjà. Les puces électroniques permettent d'identifier les propriétaires, et ainsi, un chat perdu retrouvera plus vite son maître. Ceci facilite aussi le travail des vétérinaires et des asiles. »

Enfin, Romain Schneider a salué l'engagement de l'équipe professionnelle et des nombreux bénévoles au service des chats et chiens hébergés.