D'Waasserwirtschaftsamt gouf e Mëttwoch géint 15 Auer vun der Gemeng Réiser op déi doudeg Déieren an der Uelzecht opmierksam gemaach.

Nodeems de Weekend zu Beggen net traitéiert Waasser an d’Uelzecht gelaf ass, gouf et Ufank der Woch een ähnleche Virfall zu Beetebuerg. De Grond war e mënschleche Feeler bei Aarbechten un enger Leitung op engem gréissere Chantier. Doropshin goufen doudeg Fësch tëscht Léiweng a Peppeng fonnt. D’Gemeng Réiser hat dann och an deem Kontext d’Waasserwirtschaftsamt driwwer informéiert.

VIDEO: Uelzecht bannent kuerzer Zäit fir d'zweet verknascht
Tëscht Léiweng a Peppeng goufen nees doudeg Fësch entdeckt.

Op engem gréissere Chantier zu Beetebuerg goufe Feeler beim Ëmklemme vun enger Leitung op déi aner gemaach, huet d’Gemeng wësse gedoen. Doropshi si 600 Kubikmeter net traitéiert Waasser an d’Uelzecht gelaf. Dat Ganzt ass op e mënschleche Feeler zeréckzeféieren. D’Entreprise, déi dës Aarbechte gemaach huet, hätt Feeler gemaach, déi net ze entschëllege wieren, esou d’Gemeng.

D’Uelzecht wier besonnesch am Beräich vun deem Chantier immens sensibel. Donieft, wier een an enger Periode wou de Waasserstand niddreg ass, ënnersträicht d’Gemeng. De Virfall geet allerdéngs schonn op en Dënschdeg den Owend zeréck. D’Gemeng ass awer net frou, datt se relativ spéit vun der Entreprise iwwert de Virfall informéiert gouf.

D’Gemeng Beetebuerg fuerdert an Zukunft eng besser Surveillance vun de Bureau d’études. Och d’Gemeng Réiser bedauert wat geschitt ass. Dat well tëscht Léiweng a Peppeng eng Hellewull doudeg Fësch fonnt goufen. D’Gemeng hat e Mëttwoch d’Waasserwirtschaftsamt iwwert déi doudeg Fësch an der Uelzecht informéiert. Elo misst ee Konklusiounen draus zéien.

Wéi et weider heescht, misst een op Konklusiounen aus dem Rapport vum Ëmweltministère waarden. Donieft, misst ee mat de Betriber am Beräich vum Assainissement kucken, fir besser Instruktiounen ze ginn, fir datt esou Virfäll net méi virkommen, esou nach d’Gemeng Réiser.

AUDIO: Problemer mam Ofwaasser an Drénkwaasser: Reportage R.Dickes

Den offizielle Communiqué

Les eaux de l'Alzette à nouveau polluées (18.09.2019)

Communiqué par: ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable / Administration de la gestion de l'eau

 L'équipe d'intervention «Pollution» de l'Administration de la gestion de l'eau (AGE) a été informée en date du mercredi 18 septembre 2019 vers 15 heures par l’Administration communale de Roeser de la présence de poissons morts dans l'Alzette entre Livange et Peppange.

Arrivé sur les lieux vers 15 h 30, l'agent de l'AGE a pu confirmer la présence de poissons morts et a constaté une forte turbidité de l'eau. Ensemble avec les responsables de la commune de Bettembourg, ainsi que du syndicat de dépollution STEP, la source de la pollution a pu être retracée à un chantier de la commune.

Il s'agissait en effet d'un problème technique survenu en cours des travaux du chantier du nouveau bassin d’orage B01 à Bettembourg au lieu-dit «A Streifen» qui a provoqué un déversement d’environ 600 m3 d'eaux usées sans traitement biologique dans l'Alzette. D’après les responsables de l’entreprise effectuant les travaux, ce déversement accidentel d’eaux usées se serait déjà produit hier entre 18 et 19 heures. Depuis, aucun déversement supplémentaire n’a pu être constaté.

Par analogie à l’incident qui s’est produit le samedi 14 septembre 2019 à la station d’épuration de Beggen, la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, a également demandé aux responsables un rapport détaillé circonstancié. Sur base de ce rapport, la ministre décidera sur les mesures qui s'imposent.