Déi lescht Woch gouf an der Gemengerotssitzung zu Dikrech iwwert Bauprojeten an der Spidolsstrooss diskutéiert.

Zwee Stéck, déi am Prinzip vum ganze Gemengerot gedroe goufen, ma elo nees verschidde Froen opgewerfen. De Promoteur vun de Projeten, Maison Relais a Residenz fir Senioren huet Stellung geholl.

2 Bauprojeten zu Dikrech / Reportage Monica Camposeo

Am Dikrecher Gemengerot vu leschter Woch gouf virop iwwert déi geplangte Senioreresidenz, déi do gebaut gëtt, diskutéiert. Eng Fro, déi opgeworf gouf, war déi op an enger BEP-Zon esou eng Residenz dierf gebaut ginn. Och wann et privat Logementer wieren, géif dat net heeschen dat et net eng Utilité publique hätt, esou den Affekot Georges Krieger. De Begrëff Logement Encadré ass duerch ee Reglement Grand-Ducal vun 1999 geschützt. Fir dat de Familljeministère herno en Agreement kann ausstellen, mussen zwou Ufuerderungen erfëllt sinn: Engersäits déi néideg Infrastrukturen an anerersäits den néidege Personalschlëssel an d’Qualifikatioun vum Personal, dat Soine leescht. En definitiven Agreement gëtt et bei esou Projeten eréischt, wann d’Gebai steet, esou heescht et aus dem Familljeministère.

D’Immobilière huet mat engem bekannte Prestataire aus dem Fleegesecteur ee Kontract ënnerschriwwen, duerch deen d’Servicer, déi fir e Logement Encadré néideg sinn, assuréiert solle ginn. Leit, déi een Appartement an der Residenz kafe wëllen, kënnen deen Ament e Contrat de Reservation ënnerschreiwen. An dësem gëtt zum Beispill och festgehalen, datt een d’Wunnengen net dierf u Leit verlounen, déi manner wei 60 Joer hunn.

Am Contrat de Reservation, deen eis virläit, ass och ze liesen, datt d’Affektatioun vum Gebai, Logement encadré ze sinn, och no Verkaf oder Weiderverloune muss respektéiert ginn.

Den Ament befaasst sech och d’Verwaltungsgeriicht mat engem Recours, deen am Kader vun dëser Baugeneemegung agereecht gouf.