En ëffentlechen Hearing iwwer d'Gewaltentrennung soll Ugangs 2020 gemaach ginn. International Experten an där Matière sollen am Virfeld gehéiert ginn.

Da sollen eng Rei Entrevue wéinst dem Fichier central, also dem sougenannte „geheime Casier“ vu Police a Justiz organiséiert ginn, d'CSV hat dat gefrot. Den Ombudsman, den ORK oder de fréieren Doyen vun der Droit-Facultéit op der Uni, den Dr. Stefan Braum wëll een héieren, grad wéi Vertrieder vun der Police, fir datt ee weess, wat d'Beamten am Alldag brauchen.

Weider ass och eng Entrevue mat de juridictions administratives geplangt. Dat och fir d'Besoine besser ze verstoen, vum Verwaltungsgeriicht zum Beispill.

Mam Minister Jean Asselborn wëll een och iwwert de Volet „asile“ diskutéieren.