E Freideg gouf vum Regierungsrot decidéiert, dass d'Bëscher vun Noumerleeën als Schutzzon vun nationalem Interessi solle klasséiert ginn.

Eng aner Decisioun viséiert finanziell Hëllefe beim Transport mat Départ oder Arrivée op engem Lëtzebuerger Intermodal-Terminal. Parallel gouf entscheet, dass d'Allocation de vie chère onverännert bleift.