Zanter 2018 hat de Kielener Joël Adam d'Iddi am Hannerkapp, e Gemeinschaftsbongert ze realiséieren...

Nodeems hie vill positive Feedback vun de Leit aus dem Duerf a ronderëm kritt hat, huet hien dëse Projet an d'Dot ëmgesat. An dofir goufen e Samschdeg, um "Nationalen Dag vum Bam" iwwer 200 Uebstbeem geplanzt.

Op enger Surface vun epesch méi ewéi 2 Hektar goufen e Samschdeg 244 Uebstbeem geplanzt. Vun allen Zorten. Souwuel Äppel-, ewéi Bieren-, Quetschen- an ënnert anerem Mirabellebeem.

Vun all de Leit déi matgemaach hunn, komme ronn 35 % aus der Gemeng Kielen a ronn 15 % aus der Mamer Gemeng. Et koum souguer e Mann vun Antwerpen erof fir un dëser Aktioun deelzehuelen.

Fréier goufen et esou Bongerte ronderëm all Dierfer. Si sinn e wichtege Biotop an eise Géigenden. Dausenden Insekten, Villercher, Eilen asw fannen do hiert Doheem. Fréier goufen där Bongerten och ugeluecht fir sech mat frechem Uebst ze versuergen.