Lëtzfin.lu ass eng nei Internetsäit, fir de Konsument kuerz an objektiv iwwert Froen zu de perséinleche Finanzen z'informéieren.

D'Offer geet vu ganz allgemengen Informatiounen zu de verschiddene Bezuelmethoden, iwwer konkret Tipps op wat ee beim Investéiere soll oppassen, bis hin zu Simulatioune vun engem Kredit. Donieft gouf eng App fir den Handy ausgeschafft, mat där ee seng perséinlech Finanze kann am Bléck halen. A fir d'Kanner gouf eng App entwéckelt, mat där si hiert Täschegeld besser kënne geréieren an iwwert dee Wee léiere verstänneg mat hire Suen ëmzegoen.

Et wier wichteg, dass Kanner an Erwuessener méiglechst gutt informéiert sinn, fir spéider finanziell Problemer an Iwwerschëldung kënnen z'evitéieren, esou d'Iwwerzeegung vum Direkter vun der CSSF, Claude Marx.

Den Educatiounsminister Claude Meisch: „Ech denken, dass mer jonke Leit mussen d'Méiglechkeete ginn, hir Liewensdecisioune kënnen ze huelen an do gehéieren och déi finanziell Decisiounen derbäi, sief dat herno als eegestännege Mënsch, sief dat an der Beruffswelt, sief dat awer och als Bierger vum Land, wou mer jo och zesumme musse kënnen Decisiounen huelen, déi d'Geld an d'Finanzen ubelaangen. Hei hu mer vun der CSSF ma och vun aneren Akteure ganz flott Modulle kritt, déi an der Schoul ma och an der ausserschoulescher Welt, an de Maisons Relais, an de Jugendhaiser, bei Scouten, wou och ëmmer kënnen asetzen, fir eng Notioun ze kréien, wéi ee mat Geld ëmgeet, wat d'Risike sinn, wou Geld hierkënnt, wat Geld eigentlech ass a wéi ech et gutt fir mech a fir mäi Liewe ka gebrauchen."

Ënnert anerem gouf eng App entwéckelt, mat där Kanner hiert Täschegeld kënne geréieren. Suergen ëm den Dateschutz misst ee sech iwwerdeems net maachen. Déi wieren alleguer sécher op de Servere vun der CSSF gespäichert a géifen net gekuckt ginn, esou den Direkter vun der CSSF Claude Marx.