Den 3. a 4. Dezember mécht d'Police verstäerkt Kontrollen, ob d'Automobiliste sech richteg stationéieren, respektiv do parken, wou se och dierfen.

Et kënnt ze dacks vir, datt Autoen op Plaze geparkt oder stationéiert sinn, wou si u sech net dierfte stoen. D'Automobiliste blockéiere emol gären den Trottoire, esou datt Foussgänger, Rollstullfuerer oder Leit mat Poussettë Problemer hunn, fir op der Plaz laanscht ze kommen, ouni sech selwer a Gefor ze beginn.

Da steet alt emol deen een oder aneren op Plaze fir Leit mat engem Handicap, Plaze fir Livraisounen oder eben déi extra Parkinge fir Taxien. Dëst wier dann zum Nodeel vun de Leit, déi dës Parkplazen notzen dierfen oder mussen.

Aus deene Grënn a fir d'Sécherheet vun allen Notzer vum Stroosseverkéier, konzentréiert sech d'Police den 3. a 4. Dezember op Gefierer, déi op enger falscher Plaz stinn... sief dat e Parking oder soss eng Plaz.

De Communiqué vun der Police

Campagne nationale de sécurité routière "PARK"
Souvent, les dispositions relatives à l'arrêt, au stationnement et au parcage ne sont pas respectées. Par conséquent, la sécurité des trajets à pied, en fauteuil roulant ou en poussette et sur le chemin de l'école est entravée et les emplacements réservés aux véhicules utilisés pour le transport de personnes handicapées, aux véhicules de livraison, aux taxis, etc. sont moins disponibles.
Pour la sécurité de tous les usagers de la route, la Police effectuera des contrôles centrés sur ce type d'infractions les mardi et mercredi 3 et 4 décembre.