Ee Montant, dee vill Leit viru kuerzem nawell schockéiert dierft hunn a gläichzäiteg ee gréissert Lach an esou munche Keesen hannerléisst.

An dësem Kontext wieren et déi sougenannte "Grenz-Gemengen", déi vum Ëmstand betraff sinn, datt Leit déi falsch geparkt hunn, hire Protokoll net bezuelen. Dëst ass och enger Gemengebeamtin, déi schonn zanter 2 Joer zu Diddeleng an der Garde-Champêtre schafft, opgefall.

Och hier falen nämlech reegelméisseg Autoen op, déi d'Parken no de Reegelen ëmmer erëm ignoréieren. Dorënner och vill international Placken - am RTL-Interview beschreift si folgendermoossen d'Situatioun: "Am Prinzip sinn et 15 bis 20 Avertissementer, déi ech den Dag ausstellen. Et hänkt ëmmer e bëssen dovunner of, wou een um Tour ass. An da sinn awer ëmmer 2-3 Autoen dobäi, wou et reegelméisseg virkënnt."

An dat ass e Problem am Grand-Duché. Och no der Interventioun vum Parquet bleiwen Avertissementer am Wäert vu 14 Milliounen Euro an de leschte 7 Joer onbezuelt - schwiereg fir vill Gemengen. Dëst si Suen, déi dann an der Kees feelen, esou och an der Gemeng Diddeleng. 2018 gouf hei 12.000 mol en Avertissement taxé ausgestallt, dat am Wäert vun 288.000 Euro. Dës Sue ginn direkt un d'Police Grand-Ducale a ginn duerno zu 75% un déi jeeweileg Gemenge rembourséiert.

"Déi Sue ginn eemol am Joer an engem Block ausbezuelt. Dat waren ongeféier 140.000 Euro. Da wann een do d'Differenz rechent op dat, wat mer eigentlech hätte misse kréien, wann d'Avertissementer alleguerte bezuelt gi wieren, da wier dat eng Differenz vu ronn 76.000 Euro.", seet d'Claudia Dall'Agnol, Schäffen zu Diddeleng.

E Verloscht, dee reduzéiert kéint ginn, mengt d'Gewerkschaft vum Gemengepersonal FGFC an d'Associatioun vun de Gemengenagenten. Dat mat erweiderte Kompetenze fir d'Gemengen-Agenten.

Dozou seet de Steve Hatto, Sekretär vun der ASAM: "Eventuell hu mir d'Méiglechkeet, wann déi Pisten exploitéiert ginn, fir och bei der Poursuite mat anzegräifen. Sief dat, datt mer ewéi an anere Länner d'Méiglechkeet kréien eng Krall unzeleeën. Oder och a spezielle Fäll, ewéi wann een op enger Handicapéierte-Parkplaz steet, en Auto ofzeschleefen."

Mam Wëssen, datt een och vu Gemengesäit aus kéint ofgeschleeft ginn, kéint ee weider Drock op déi Onéierlech ausüben a d'Police weider entlaaschten. Dofir ënnersträicht den Nicolas Thill, Chef de Service an der Gard-Champêtre, datt et net gesond ass, wann d'Leit dobausse wëssen, datt een en Avertissement taxé net ze bezuele brauch. Dëst wier och fir d'Missiounen um Terrain net all ze glécklech an dofir fuerdert den Nicolas Thill:

"Mir hätte gären, datt kuerzfristeg ganz séier Mesuren ergraff ginn!"

Et wier een a Kontakt mam Inneministère, heescht et aus dem FGFC. Hei hofft een op eng séier an adequat Resolutioun.