D'Caritas versteet der Regierung hir Zieler fir méi Klimaschutz.

Et sinn an éischter Linn déi Äermst an déi Leit, déi sozial benodeelegt sinn, déi am meeschten ënnert dem Klimawandel an ënnert der Ëmweltverschmotzung leiden. Dat ënnersträicht d'Caritas a betount, datt staatlech Agrëffer fir den Energieverbrauch ze reduzéieren käschtenneutral fir déi Leit muss sinn.

Mat e puer Ausnamen, wieren et schliisslech déi Räich, déi deen héchsten ökologesche Foussofdrock Opweises hunn. An Europa, mä och weltwäit.

Der Caritas no dierf d'Regierung d'Leit am Grand-Duché net am Onklore loossen. An hiren Aen geet et net duer, datt Si seet, si géif fir e sozialen Ausgläich suergen.

Et misst een esou d'Carole Reckinger de Leit scho konkret soen, wat ee Wëlles huet, wat d'Regierung och versprach hat, mä net mécht. Et ass d'Responsabilitéit vun der Regierung, dat transparent duerzeleeën. Et ass wichteg, datt mer eng CO2-Steier kréien, well mir mussen eis Emissioune reduzéieren. Mä et muss een de Leit am Detail erklären, wat op si duerkënnt, fir datt se sech net dogéint sträuben. Et dierf awer näischt ginn, wat just vu räichen, déi sech et kënne Leeschten, ënnerstëtzt gëtt. Et soll eppes sinn, wat jidderengem ze gutt kënnt.

Extrait Carole Reckinger

D'Caritas fuerdert ënnert anerem, datt de Crédit d'impôt als negativ Steier fonctionéiert, eng Reform vun de Subventiounsprogrammer fir d'energetesch Sanéierung, nom Prinzip, datt déijéineg finanziell Ënnerstëtzung kréien, well se sech et soss net kënne leeschten an eng iwwerschafften Deierungszoulag.