Reforme mussen am Interessi vun de Bierger gemaach ginn, mä d'Regierungspolitik ass, unhand vum leschte Beispill vun den Accisen, wäit ewech.

Esou d'Kritik vum LCGB en Dënschdeg. De chrëschtleche Gewerkschaftsbond ass der Meenung, datt d'Regierung net koherent wier an deem, wat se verlaangt a bereet ass ze ginn.
Et dierft een aus engem ekologesche Problem kee weidere soziale Problem schafen, esou d'Kritik vum LCGB. Mat Mesuren ewéi der Erhéijung vun den Accisen an der Co2-Steier géif een d'Schéier vun den Ongläichheete just weider provozéieren. Et wier een um beschte Wee, nei Dogmen ze schafen. Och mat weiderhi vage Versprieche vu finanziellen Ënnerstëtzunge wier de schwächsten Deel vun der Populatioun deen, wou d'Mesuren am häertsten an de Portmonnie schloen, esou den LCGB-President Patrick Dury.

"Mir wëlle wëssen, ewéi déi sougenannten ekologesch Aspekter vun der Steierreform ausgesinn. Mir refuséieren eng weider Belaaschtung vun de Salariéen an den Aarbechtsplazen. Fir den LCGB gëtt et bis elo kee kloert Konzept vun der Regierung, just ganz vill Sand, deen de Leit an d'Ae gestreet gëtt.", betount de Patrick Dury.
Et géif een d'Leit duerch héich Bensinn- an Diesel-Präisser probéieren, vum Auto ewechzebréngen, ouni awer adequat an detailléiert Solutiounen ze presentéieren.

"Mir vermëssen e Verkéierskonzept, wat iwwert den Tram eraus e konzeptuell gudden a funktionellen ëffentlechen Transport duerch d'ganzt Land virgesäit. Nëmmen an dësem Fall kann den ëffentlechen Transport sech als Alternativen zum Individual-Verkéier behaapten.", esou nach den LCGB-President.

Nieft méi faire grénge Solutioune fuerdert ee vu Säite vum LCGB och, datt d'streiken an Zukunft méi einfach gëtt. Den aktuelle System vun den Etappe Patron, ONC, Patron, Streik wier ze schwéierfälleg a lues, erkläert de Robert Fornieri, Secrétaire Général Adjoint.

En 48 Stonne-Preavis beim Employeur, respektiv Aarbechtsministère sollten an Zukunft duergoen, esou den LCGB.