De Staatsrot dreet, am Zesummenhank mat der EU-Direktiv zu grenziwwerschreidende Steierpraktiken, mat aggressivem Charakter mat formellen Oppositiounen.

Déi Direktiv soll an nationaalt Recht ëmgesat ginn, wat virun allem dem Barreau Suerge mécht.

Sou Praktike sollen nämlech an Zukunft vun Intermediairë gemellt ginn, zu deenen ënner anerem d'Affekote gehéieren. Déi gesinn domat hiert Beruffsgeheimnis a Fro gestallt. Elo huet sech de Conseil d'État virun allem dozou zu Wuert gemellt.

De Staatsrot hält fest, dass et am Artikel 3 vum Gesetztext d'Méiglechkeet vun enger Dispens fir Affekote gëtt, net awer fir Réviseur d'entreprises oder Experts-Comptables. De Conseil d'État gesäit an deem Kontext de Risk vun enger ongläicher Behandlung. Eis Nopeschlänner hätten do eng aner, méi breet ugeluechten Approche gewielt, wat sech och fir hei am Land gewënscht gëtt. Fir dass et zu enger gläicher Behandlung kéim, sollten all d' Intermediairë vun där Dispens profitéiere kënnen, d at heescht nieft den Affekoten och d'Réviseurs d'entreprises an d'Experts-Comptables. Am anere Fall, misst sech de Staatsrot wéinst enger Violatioun vum Gläichheetsprinzip formell opposéieren.

Donieft sollten d'Paragrafen 3 a 4 vum Artikel 3 wéinst, "Inkoherenz" gestrach ginn, well si der Substanz vum Beruffsgeheimnis schuede kéinten, déi d'Auteure vum Projet awer schütze wéilten. Och hei steet d'Menace vun enger Oppositioun formelle am Raum. D'Beruffsgeheimnis géif sech nämlech net nëmmen op den Numm vum Steierzueler bezéien, mä op all d'Informatiounen, déi de Professionellen am Kader vum Ausübe vu sengem Beruff kritt. Souguer e Weidergi vun anonymiséierten Informatioune géif deemno eng Atteinte au secret professionnel duerstellen an doduerch kéint een indirekt och déi betraffe Parteien identifizéieren. En Anonymat wär dofir illusoresch.

Wat d'Affekote betrëfft, stéing hiert Beruffsgeheimnis am direkten Zesummenhank mat de Verdeedegungsrechter vum Eenzelen. Fir de Fall, dass d'Steieraspekter vun enger Operatioun viru Geriicht géife kontestéiert ginn, riskéiert de Steierzueler vun der Steierverwaltung d'Informatioune virgehalen ze kréien, déi vun hirem Affekot kommunizéiert goufen. Dat wär eng Atteinte aux droits de la défense. Déi selwecht Iwwerleeung géif fir Réviseurs d’entreprises an Experts-Comptables gëllen.