De Bistum deelt mat, datt sech d'lescht Joer 6 Leit als Mëssbrauchsaffer vun der kathoulescher Kierch gemellt hunn.

6 Affer vu sexuellem Mëssbrauch hu sech am Laf vum leschte Joer bei der Ulafstell vun der kathoulescher Kierch gemellt. De Bistum hat d’lescht Joer annoncéiert, vun 2020 un dës Zuele public ze maachen. Domadder wëll d'Kierch fir méi Transparenz a Vertrauen suergen.

AUDIO: Bistum iwwer Mëssbrauch / Reportage Monica Camposeo

Déi Fäll, déi der Ulafstell d'lescht Joer gemellt goufen, ginn an d'80er Joren zeréck. Dat géing weisen, dass sech vill vun deene betraffe Leit deemools net getraut hätten, eppes ze soen, seet de Generalvikar Patrick Muller. Fir dass dat haut net méi esou ass, wier et wichteg, oppen iwwer dat Thema ze schwätzen an déi eenzel Fäll opzeklären. An der kathoulescher Kierch soll dofir mat Formatioune fir méi Opklärung gesuergt ginn.

"Mir hunn elo systematesch eng Präventiounsformatioun fir eis Mataarbechterinnen a Mataarbechter. An d'lescht Joer ware 74 Leit, déi do duerch gaange sinn. Déi Jore virdrun ass dat och schonn gelaf, fir dass mir jiddereen, deen och Benevole ass, an dat betrëfft ganz dacks d'Katecheeten an de Paren oder och d'Jugendaarbecht oder d'Krankepastoral. All déi Benevollen, net nëmmen déi Haaptamtlech, mussen an Zukunft eng Präventiounsformatioun matmaachen."

Méi Sensibilisatioun soll hëllefen. Awer och d'Zölibat ofzeschafen ass eng Fuerderung vun der Gesellschaft, déi dacks am Raum steet, wann et ëm de sexuelle Mëssbrauch an der Kierch geet. Fir de Patrick Muller ass dat awer net d'Léisung.

"Sou kann een net soen, dass een tëscht Zölibat a Mëssbrauch eng Relatioun muss hunn. D'Situatioun vu Muecht a Verantwortung, déi een huet, wann een an der Educatioun ass oder fir aner Leit Verantwortung dréit, déi mécht, dass ee ganz virsiichteg muss sinn. Am Beschten och duerch d'Präventiounscourse geschoult ass. An dass och d'Ëmwelt ronderëm weess, dass se oppasse mussen, wa sou Situatiounen opkéimen, wou e Mëssbrauch kéint geschéien."

An alle Beräicher vun eiser Gesellschaft sollt et méi Opklärung ginn, fir géint sexuelle Mëssbrauch kënne virzegoen, esou de Patrick Muller weider. D'Ulafstell vun der kathoulescher Kierch soll och dozou bäidroen, dass d'Affer hir Fäll melle kënnen an encadréiert ginn.

Schreiwes vu Cathol

Mitteilung der Anlaufstelle für Missbrauchsopfer der katholischen Kirche

Wie anlässlich der Pressekonferenz über Missbrauch und Prävention in der Erzdiözese Luxemburg am 28. Februar 2019 angekündigt, wird das Erzbistum ab 2020 jährlich über die Zahl der im Vorjahr gemeldeten Missbrauchsfälle informieren.

Im Laufe des Jahres 2019 haben sich sechs Personen bei der Anlaufstelle für Missbrauchsopfer gemeldet, um über sexuelle Gewalt im innerkirchlichen Raum zu berichten. Als Beginn der Übergriffe wurde in jeweils einem Fall der Zeitraum zwischen 1940-1949 bzw. 1960-1969 genannt, viermal der Zeitraum von 1970-1979. In vier Fällen waren die Opfer männlich, in zwei Fällen weiblich. Alle Betroffenen waren zum Zeitpunkt der Übergriffe zwischen sechs und zwölf Jahren alt. Drei Priester bzw. Ordensmänner sowie eine weitere Person wurden als Täter benannt. Die mutmaßlichen Täter sind mittlerweile verstorben. In vier Fällen waren ein Heim/Internat und in zwei Fällen eine Kirche Ort der Übergriffe. Alle Missbrauchsfälle wurden der Staatsanwaltschaft gemeldet.

2019 hat die Anlaufstelle für Missbrauchsopfer insgesamt zehn Kontakte gezählt. Neben dem Kontaktmotiv der innerkirchlichen sexuellen Gewalt in Luxemburg wurden in sieben Fällen physische Gewalt sowie vier Mal emotionale Misshandlungen als Motiv genannt (Mehrfachnennung möglich). In einem weiteren Fall handelte es sich um sexuelle Gewalt im innerkirchlichen Kontext im Ausland.

In zwei Fällen erfolgte eine Auszahlung als „Anerkennung des erlittenen Leids“.

Der Erzbischof bittet alle betroffenen Opfer aufrichtig um Verzeihung für das ihnen zugefügte Leid und die Folgen des Missbrauchs.

Auf Seiten der Prävention wurden im vergangenen Jahr erneut vier ganztägige Präventionskurse für kirchliche MitarbeiterInnen der Kirche (Klerus und Laien) angeboten. Insgesamt 74 Personen nahmen an einem dieser Kurse teil.

Die Anlaufstelle für Missbrauchsopfer steht den Betroffenen weiterhin zur Verfügung: Tel. 621-676349, fir-iech-do@cathol.lu