Bei den neie Petitioune geet et ëm Kannersëtzer fir Bëbeeën, ëm Recycling vu Plastik an ëm finanziell Ënnerstëtzung bei Elektroautoen.

1. Et gi richteg Kannersëtzer fir Bëbeeën a kleng Kanner a Busser gefuerdert.

2. De Produzent misst forcéiert ginn, d'Plastiksverpackung zréck ze huelen a se recycléieren.

An déi 3. Petitioun fuerdert eng finanziell Ënnerstëtzung vum Staat, wann een en Elektro- oder Hybridauto als Occasioun keeft. Aktuell kritt ee just eng Primm bei engem neien Auto.