De Botzsecteur gehéiert zu den essentielle Secteuren, an deenen elo a Krisenzäite weidergeschafft soll ginn.

Bei Botzfraen, déi fir Privatstéit schaffen, ass awer eng grouss Onrou. Fir si ginn et nämlech weder Richtlinne fir d'Sécherheet nach Garantië fir hir Pai. Esou kënne Privatleit kee "Chômage partiel" ufroe fir Leit, déi si beschäftegen.

Wann also eng Botzfra wéinst dem Virus net schaffe kënnt oder net schaffe gelooss gëtt, da muss de Patron si trotzdeem weiderbezuelen.

D’Gefor besteet, datt Privat-Patronen dat net wäerte maachen an hir Botzfrae wäerten entloossen, zemools wann déi Kris riskéiert, ganz laang ze daueren.

Dat kéint verhënnert ginn, wa "Chômage partiel" och accessibel wär fir Privatpersounen an net just fir Entreprisë wéi bis elo, heescht et beim OGBL.