Exklusiv mat der Lutte géint d'Corona-Pandemie hu sech d'Ministeren de Méindeg de Moien nees am Regierungsrot befaasst.

An duerfir och eng 20 Gesetzestexter un déi zweet Phas vum Deconfinement ugepasst.

Verlängert gëtt zum Beispill den Delai, fir Demanden eranzeginn, fir vu finanziellen Hëllefe, wéinst Ausfäll duerch d'Corona-Kris, kënnen ze profitéieren. Dat gëllt fir d'sougenannt Minimis-Hëllefen fir Kleng- a Mëttelbetriber, wou d'Demandë kënne bis de 15. Juli eragereecht ginn.

Dee selwechten Datum gëllt och fir Independanten, déi bis dato nach keng Demande fir Subsiden eraginn hunn an déi dat bis de 15. Juli nach kënne maachen. D'Summervakanz schéngt also och e weidere Stéchdatum nieft dem 25. Mee an der Deconfinements-Strategie vun der Regierung ze sinn.

Fir d'Leit, déi am Kultur-Domaine schaffen, gouf iwwerdeem mam 30. Juni och en neien Datum festgeluecht, bis dee kënnen Demanden eragereecht ginn, dat gëllt fir professionell Artisten oder Intermittents du spectacle.

Wëll iwwerdeem vun iwwernächster Woch an der Grondschoul jo nees op Basis vun engem alternéierten System d'Klassen an A a B-Gruppen enseignéiert ginn, wäert och op Chargés de Cours zeréckgegraff ginn, fir dës Stonne kënnen an de Schoulen ze garantéieren. Ouni finanziell Prezisiounen ze ginn, huet d'Regierung e Méindeg festgeluecht, wéi dës Leit bis zum Enn vum Schouljoer bezuelt wäerte ginn.

Iwwerdeem ginn och nees déi virgeschriwwen, obligatoresch medezinesch Tester, déi am Code de Travail virgeschriwwe sinn, fir d'Personal aus dem Santésberäich agefouert.

Amplaz vum 30. Juni hunn d'Gemenge wéinst der Covid-Pandemie iwwerdeem bis de 15. Oktober Zäit, fir hire pluriannuellen Finanzementsplang beim Inneministère eranzeginn.