An engem Communiqué reegt sech d'Gewerkschaft vum Gemengepersonal doriwwer op, datt et am Dossier vun den Agents Municipaux net weidergeet.

D'Ministesch Taina Bofferding géif, anescht wéi hire Virgänger, keen Interessi fir den Dossier weisen, an deem awer scho gutt virgeschafft gouf an deen zum Ofschloss kéint bruecht ginn.

Vill Gemenge hunn hiren Agente scho méi Kompetenze ginn, ma de Projet de Loi 7126 géif hinnen, grad wéi och de Polizisten, d'Prozedure wesentlech méi einfach maachen.

Dofir verlaangt d'FGFC, datt dësen Dossier endlech mam néidege Seriö ugepaakt gëtt, esou wéi dat am aktuelle Koalitiounsaccord steet.