De Lockdown um Findel, dee war virun allem kloer am Abrëll ze spieren. Dat gesäit een och un der Passagéierzuelen.

Zuele vum Findel am Lockdown - Reportage François Aulner

Wärend dem Confinement waren d’Aktivitéiten um Findel drastesch zeréckgaangen, par konter gouf et awer nach ëmmer esouvill Nuetsflich wéi virdrun.

De fräien Himmel wärend dem Lockdown ass jidderengem opgefall. Ganz gestoppt war de Loftverkéier awer net, eleng wéinst de Rapatriementer oder dem Transport vum Cargo. Passagéierflich ware par konter, mat puer Ausnamen, op ee Minimum erofgefuer an dat spigelt sech an den Zuelen erëm, déi d’ANA, d‘“Administration de la navigation aérienne“ RTL op Nofro hi matgedeelt huet.

Sou waren am Mäerz dëst Joer 4.737 „Beweegungen“ um Findel, wou et der am selwechte Mount d’Joer virdrun nach 7.410 waren. Am Abrëll waren d’Aktivitéiten nach méi zeréckgaangen: dëst Joer just nach 1.528 „Beweegungen“ géint 8.152 d’Joer virdrun. Am Mee goung de Loftverkéier erëm kloer an d’Luucht, mä louch mat 5.335 „Beweegungen“ nach ëmmer ënnert den 8.725 vum Mee 2019.

De Lockdown um Findel, dee war also kloer am Abrëll ze spieren. Dat gesäit een och un de Passagéierzuelen, déi dee Mount op 128 gefall war. De selwechte Mount d’Joer virdru waren et 389.006 Passagéier. Am Mee waren et der nach ëmmer net vill, mä ëmmerhin 1.948 an am Mäerz waren nach 129.874 Passagéier um Findel gelant oder fortgeflunn.

Nuetsflich

Iwwerdeems d’Zuelen um Findel extrem gefall sinn an de Lockdown-Méint, war d’Zuel vun de Nuetsflich deels eropgaangen. Am Mäerz waren et 173 Nuetsflich, also 27 méi wéi de selwechte Mount d’Joer virdrun. Am Abrëll waren et awer 32 manner dëst Joer, mä am Mee waren et der rëm 17 méi. De Fluchhafen um Findel ass am Prinzip vu 6 Auer Moies bis 11 Auer Owes op. Allerdéngs ginn et permanent Derogatioune fir eng Rei Nuetsflich, wéi zum Beispill Regierungsflich oder Rettungsflich, mä awer och kommerziell Flich déi Retarde kréien.

Hei d’Oplëschtung vun de permanenten Derogatiounen:

  • les vols particuliers suivants:

-    vols gouvernementaux,

-    vols de recherche et de sauvetage,

-    vols effectués à des fins humanitaires et sanitaires,

-    vols en détresse,

-    vols effectués dans le cadre des obligations internationales du Grand-Duché de Luxembourg;

  • les vols commerciaux réguliers de passagers et de fret retardés par rapport à l’horaire programmé;
  • les vols de fret réguliers programmés entre 23.00 et 24.00 heures ou retardés par rapport à cet horaire;
  • les vols non réguliers effectués par les compagnies aériennes ayant leur port d’attache à l’aéroport.

All aneren „net regulären“ Decollage no Mëtternuecht muss „dûment“ justifiéiert sinn a vum zoustännege Minister virdrun autoriséiert sinn, sou d’Administration de la navigation aérienne.

Tout décollage d’un vol non régulier après 24h, dûment justifié, fait l’objet d’une autorisation particulière et préalable du Ministre. A la fin de chaque trimestre les bénéficiaires de dérogations remettent au ministère des transports un relevé récapitulatif des dérogations effectivement utilisées avec indication des raisons justificatives. L’Administration de la navigation aérienne en support avec le département des transports du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics analyse de façon détaillée les motifs de dérogations en concertation avec les compagnies aériennes impliquées.

Verschidde Leit hate wärend dem Lockdown, den 9. Mee um 23:20 Nuets, eng Propellermaschinn iwwert der Stad héieren an sech och bei RTL dowéinst gemellt. Abee am Géigesaz zur Impressioun, déi die meeschte Leit haten, war et kee klenge Fliger... Um Radar war eng gréisser Antonov 12, déi iwwert d’Land geflunn ass.