Den OGBL wollt eng Tripartite. Déi war och leschte Freideg. Mä et wier villes net diskutéiert ginn, wat fir déi schaffend Leit wichteg ass.

Et ass gutt, datt de Betriber gehollef gëtt, mä och déi schaffend Leit mussen ënnerstëtzt ginn, dat fuerdert d'Nora Back, OGBL-Presidentin. Den Onofhängege Gewerkschaftsbond hat nees eng 1. Kéier zanter dem Coronavirus - physeschen – Nationalcomité.

D'Kafkraaft misst gestäerkt ginn. Zum Beispill kéint een dat maachen, andeems een elo direkt d'Kannergeld un den Index upasst. Zanter 2006 gouf dat net méi gemaach. D'Regierung huet et am Koalitiounsprogramm stoen a wëll et bis d'Enn vum Mandat – also 2023 – ëmsetzen. Elo soll dat geschéien, fir d'Famillen ze stäerken, fuerdert den OGBL.

Et géif ee géint e gemeinsame Feind kämpfen an dofir wéilt ee gemeinsam Léisungen. Nach wär ee gedëlleg, mä de Gedolsfuedem wär am gaangen ze räissen.

Et wär elo mol gutt, datt eng Tripartite gemaach gouf, sou d'Nora Back. D'Regierung hätt nogelauschtert. De Rescht muss sech weisen.