Den Educatiounsministère wëll fir d'Schoulrentrée méi cibléiert op d'Entwécklung vun de Covid-Infektioune reagéieren.

Bis elo goufe jo Mesuren decidéiert, déi landeswäit applizéiert goufen a fir all d'Schoulen gegollt hunn. Bis Enn August géif e Stufen-Modell entwéckelt ginn, mat deem och deene groussen Ënnerscheeder an de Schoulen an de verschiddene Regiounen am Land Rechnung gedroe kéint ginn.

An eenzele Schoulen hätt et vill Nei-Infektioune ginn, an anere guer keng. Dat sot de Schoulminister Claude Meisch um Bord vun der Pressekonferenz fir den neie Weltraum-Innovatiounszenter.

De Claude Meisch
Den Educatiounsministère wëll fir d'Schoulrentrée méi cibléiert op d'Entwécklung vun de Covid-Infektioune reagéieren.

Et kéint deemno sinn, dass an Zukunft an engem Schoulgebai ënnerschiddlech sanitär Mesuren gëllen, ewéi an aneren.

Dëse Modell soll op enger Etüd baséieren, déi d'nächst Woch ofgeschloss gëtt. Do ginn déi lescht Woche virun der Summervakanz, an deenen nees Schoul gehale gouf, ënnert d'Lupp geholl. Uganks waren d'Schülerinnen a Schüler jo an A- a B-Klassen opgedeelt. Duerno si se nees all zesummen an d'Klasse gaangen.

Virop soll analyséiert ginn, ob a wa jo, wou genee et an de Schoulen zu Infektioune komm ass.

Oder awer, ob déi Nei-Infektioune vu baussen an d'Schoule koumen. Et gëtt och gepréift, ob d'Mesuren, déi den Educatiounsministère ergraff huet, effikass waren.