Deemno gëtt z.B. den Delai, datt am Fall vun enger Gebuert de Puppelche bannent 5 Deeg muss ugemellt ginn, suspendéiert.

Dës Suspensioun vum obligatoreschen Umelle vun engem nei gebuerene Kand gëllt bis Enn Juni d'nächst Joer.

Am selwechte Gesetzesprojet gëtt och festgehalen, datt all Reunioune vu Veräiner a Societéiten bis d'nächst Joer am Juni net mussen zwéngend physesch geschéien - och d'Suspensioun vun der Flicht vum Aveu am Fall vun enger Cessation des Paiements gëtt verlängert.

Wann iwwerdeem eng eeler Persoun misst vun engem Familljemember Doheem opgeholl ginn, well et keng entspriechend fräi Plaz méi an engem CIPA gëtt, gëtt den Delai fir de "Congé pour soutien familial" ëm en halleft Joer verlängert.

Och de Baulandvertrag gëtt reforméiert - iwwert dës nei Mesuren mécht d'Regierung nach e separaten Communiqué.

Interessant nach ze notéieren, datt d'Ministeren wärend dem Conseil dëse Freideg en Echange mat de Memberen aus dem Nohaltegkeetsrot haten.