Den Educatiounsminister huet de Projet 7662 op Äis geluecht, mat deem plazeweis Schouldirekteren am Privatsecteur hätte kënne rekrutéiert ginn.

D'CGFP schwätzt vun enger gewësser Satisfaktioun, ma wëll et net bei dësem Deel-Succès beloossen. Déi prinzipiell Kriticke bleiwen, en Dënschdeg wëll ee sech beroden an decidéieren, wéi ee weider verfiert.

Och ACEN, ALPIA, APESS, SEW an UNEL melle sech ze Wuert. Och dës Associatioune bleiwe bei hirer grondleeënder Kritik um Projet. Et weist ee sech awer dialogbereet vis-à-vis vum Minister Meisch. Déi fir e Mëttwoch annoncéiert Protestaktioun virum Cercle gëtt awer ofgesot.

Educatiounsministère reagéiert

Den Educatiounsministère bleift bei senger Positioun, datt an Zukunft Leit aus dem Privatsecteur solle kënnen Direkter vu 4 spezialiséierte Lycéeë ginn, esou heescht et an engem Communiqué den Dënschdeg de Mëtten. No groussem Drock vun de Gewerkschaften a vun der Oppositioun hat den Educatiounsministère e Méindeg den entspriechende Gesetzprojet 7662 vum Ordre du jour vun der Chamber huele gelooss.

Den Dënschdeg de Moie scho gouf et dann eng Entrevue mat der CGFP, bei där erauskoum, datt béid Säite sech um Punkt vum Rekrutement aus dem Privatsecteur weiderhin net eens sinn. Vum Ministère heescht et, et wéilt een d’Diskussioune weiderféieren an no der Covid-Kris och iwwert eng Opwäertung vun der Direktesch-Karriär schwätzen. D’CGFP wäert elo den Dënschdeg de Mëtten op enger Pressekonferenz Stellung huelen.

Et géif eigentlech keng Urgence ginn, fir de Gesetzprojet 7662, iwwert deen de Recrutement fir Lycéeësdirekteren ënnert anerem fir Leit aus dem Privatsecteur opgemaach soll ginn, elo sou séier ze stëmmen. Dat hätt d'CGFP bei enger dréngender Entrevue vum Minister erkläert kritt.

D'Gewerkschaften haten ënnert anerem kritiséiert, datt déi potentiell Kandidaten net missten déi 3 Amtssprooche beherrschen a gi sech och net mat den Explikatioune vum Minister zefridden. Dass Staatsbeamten net nach ee mol misste Sproochentester maachen, fir op en anere Posten an der Fonction publique ze wiesselen, géif jo aliichten, esou de President vum Syndikat vun de Lycéeësdirektere Roger Roth.

"Wann ech dann awer an deem nämmlechten Text schreiwen, dass ech sou wuel Fonctionnairen, wéi Leit aus dem Privé huelen, da muss ech awer fir d'Leit aus dem Privé och dobäi schreiwen, dass ech de Sproochentest muss maachen an deenen 3 National-Sproochen, an da muss ech och dra schreiwen, dass ech gären hätt, dass déi Leit pedagogesch Kenntnisser a Fäegkeet hunn. Well, sou wéi eis de Moie gesot ginn ass, dass dat sous-entendu wier, dat kënne mer natierlech sou net acceptéieren, well eppes dat an engem Gesetz net dra steet, dat ass einfach net do."

Vum Ministère hätt een doropshin d'Erklärung kritt, dat kéint een net an d'Gesetz schreiwen, well de Staatsrot da géif soen, dat wier net déi richteg Plaz dofir.

Schreiwes vum Gouvernement

Projet de loi 7662: retour à un dialogue constructif (17.11.2020)
Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse


Le 17 novembre 2020, le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, a accueilli une délégation de la Confédération générale de la Fonction publique (CGFP) pour une entrevue au sujet du projet de loi sur les directions des lycées dits «spécialisés».

Devant l’absence de toute urgence et afin de permettre une discussion sereine autour du projet en question, ce dernier a été retiré de l’ordre du jour de la séance du 18 novembre 2020 de la Chambre des députés.

La discussion avec la délégation de la CGFP s’est déroulée dans un esprit constructif et a contribué tout d’abord à clarifier un certain nombre de malentendus qui ont dominé le récent débat public autour du projet de loi.

Il existe une convergence de vues sur les points suivants:

  • Les candidats à un poste de direction devront se prévaloir de compétences pédagogiques autant que de compétences dans le domaine de la spécialisation du lycée.
  • Il n’est pas prévu d’étendre la liste des lycées dits «spécialisés» à d’autres établissements scolaires.
  • La condition de la connaissance des trois langues administratives par les candidats à un poste de direction n’est pas remise en cause.

Cette dernière condition n’est pas expressément évoquée dans le projet de loi parce qu’il s’agit d’une condition générale définie dans le statut général des fonctionnaires. Par ailleurs, les fonctions dirigeantes sont de toute façon réservées aux ressortissants de nationalité luxembourgeoise.

Les discussions ont cependant montré que des divergences de vues persistent au sujet du recrutement de personnes issues du secteur privé. La CGFP se dit fermement opposée au principe d’un tel recrutement; quant au ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, il continue à y voir une plus-value dans le contexte particulier des lycées dits «spécialisés». Toutefois, dans sa version actuelle, le texte du projet de loi permet une interprétation plus large que celle voulue par ses auteurs.

Les deux parties se sont mises d’accord de poursuivre les discussions sur les modifications à apporter au projet de loi 7662. À l’issue de la crise sanitaire liée à la COVID-19, les discussions entamées au sujet du renforcement des directions et de leurs perspectives de carrière seront reprises.