En Donneschdeg de Moien huet d'Handelskammer hiren Avis zum Staatsbudget presentéiert.

D'Repercussioune vun der aktueller Kris op de Staatsbudget fir d'nächst Joer sinn enorm. Dass déi aktuell Mesuren néideg sinn, fir eng gréisser wirtschaftlech a sozial Katastroph ze verhënneren, schéngt awer allgemeng akzeptéiert. Esou och bei de Chambre de Commerce, déi sech trotzdeem nach méi konkret Zukunftsvisioune vun der Regierung erhofft hat. En Donneschdeg de Moie gouf hiren Avis zum Staatsbudget presentéiert.

Avis Chambre de Commerce / Reportage Maxime Gillen

Et wier eng Situatioun, wéi se bis ewell nach ni do gewiescht wier an deemno wieren déi gréisstendeels immens käschtenintensiv Mesurë vun der Regierung och ubruecht, wéi den Direkter vun der Handelskammer Carlo Thelen betount.

„Mir sinn an enger Onsécherheetsphas, déi enorm ass. An dat féiert natierlech och dozou, dass een och muss Defiziter hunn an alle Beräicher. Net nëmmen an der Wirtschaft, am Emploi, am Sozialen, mä awer och an de Finanzen am Moment. Dat heescht mir brauchen déi Defiziter, wou mer elo hu misse maachen, fir kënnen déi Aiden à court terme ze maachen, fir iwwerhaapt emol d'Substance economique z'erhalen, fir d'Aarbechtskräften ze beschützen, fir d'Investitiounskraaft vun de Betriber iwwerhaapt emol nach méiglech ze maachen à plus long terme.“

Lëtzebuerg hätt wuel elo kuerzfristeg déi néideg finanziell Mëttele gehat, fir antizyklesch géint dës Kris ze wierken a géif an deem Punkt och besser do stoen, wéi vill aner europäesch Länner. Ma strukturell Problemer, déi d'Chambre de Commerce scho jorelaang ervirhieft, wieren nach ëmmer do a missten elo méi wéi jee seriö ugepaakt ginn.

„Et ass ganz vill iwwert d'Digitalisatioun dran, dat mécht eis ganz vill Freed. An dat géing esouguer hëllefen, fir verschidde Prozedure kënne méi einfach ze gestalten, mä ech mengen do muss nach e gesamten Effort gemaach ginn, fir esouwuel fir de Logement, mä awer och d'Mobilitéit, d'Attraktivitéit vun eisem Geschäftsëmfeld besser ze gestalten, datt mir no der Relance vill méi fit do stinn, fir datt mir kënnen bei déi Héicht u Croissance kommen, déi mir virun der Kris haten.“

Déi hätt am Schnëtt bei 3 bis 4 Prozent geleeën. An déi Croissance wier och néideg, fir dann och déi ugezaapte Reserven erëm kënnen opzestocken.

Et wier een iwwerdeems frou, dass bis ewell emol nach keng Steiererhéijungen annoncéiert goufen. Well insgesamt misst Lëtzebuerg och op steierlechem Plang kompetitiv bleiwen, fir op e Wuesstemsniveau vu virun der Kris kënnen zeréckzekommen.