E Freideg war am Kontext vun der informatescher Faille beim Geheimdéngscht nees eng Reunioun tëscht der parlamentarescher Kontrollkommissioun an dem Srel.

D'parlamentaresch Kontrollkommissioun vum Srel huet sech e Freideg eng 3. Kéier mat der informatescher Faille beim Geheimdéngscht befaasst, vun där mer Iech um Ufank vum Mount geschwat haten. Am Ganze souz d'Kommissioun deemno iwwer 3 Stonnen dowéinst zesummen. No der Reunioun vun e Freideg sot d'Kommissiounspresidentin Martine Hansen dat heiten:

„Mir hunn op verschiddenen Niveauen u sech Léisungen op den Dësch geluecht kritt. Et ass awer nach net dee leschten Tour, well mir wäerten dann natierlech och elo de Suivi vun deene Léisunge maachen, a mir wäerten einfach dat fir déi nächst Kéier erëm eng Kéier op den Ordre du jour setzen. Ënnert anerem kënnen och eventuell nach eng Kéier Adaptatiounen um Gesetz gemaach ginn. Mir wäerten u sech elo lafend, bei eisen nächste Reuniounen, dann och deen heite Punkt nach ëmmer um Ordre du jour hunn, fir eben ze kucken, a wéiwäit dass d'Léisungen ëmgesat sinn.“

Am Reportage vun Ufank November goung et ëm eng 3 Säite laang Lëscht vun zirka 80 Mataarbechter vum Geheimdéngscht, déi e Staatsbeamten, dee bei de Srel wollt schaffe goen, erstelle konnt. Hien hat de Geheimdéngscht an d'Politik heiriwwer an d'Bild gesat, ma d'Reaktiounen dorop waren opgereegt-nervös, respektiv zimmlech inexistent.