D’Banke-, d'Fonge- an d'Assurancëplaz an hir Kontrollinstanze gewannen erëm e bëssen Zäit.

De Gafi huet d'Evaluatioun fir Lëtzebuerg op en Neits misse wéinst dem Covid verréckelen. De Groupe d’action financière vum Europarot ass aktuell am Gaangen, de Lëtzebuerger Dispositif am Kampf géint Blanchiment a Finanzéierung vum Terrorismus ënnert d’Lupp ze huelen.

D’Kontrollen op der Plaz hätte missen am Mäerz sinn, mee mussen eben erëm op méi spéit verluecht ginn. En neie Kalenner soll am Februar decidéiert ginn.

De Rapport vum Gafi gëtt op der Finanzplaz ganz eescht geholl, well deen e groussen Afloss op hir Reputatioun, hire Ruff an déi entspriechend Investissementer oder Placement kann hunn.

Schreiwes vum Justizministère

GAFI: la visite sur place pour les évaluations mutuelles du Luxembourg a été reportée en raison de la COVID-19 (27.01.2021)

Communiqué par: ministère de la Justice

Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération du Luxembourg est en cours d’évaluation dans le cadre du 4e cycle d'évaluations mutuelles Groupe d'action financière (GAFI). Hier, en application des procédures complémentaires du GAFI relatives au déroulement des évaluations mutuelles en temps de COVID-19, le président du GAFI a décidé de reporter la visite sur place des évaluateurs, initialement prévue au mois de mars 2021. Un nouveau calendrier sera publié, après l'assemblée plénière fin février 2021, sur le site officiel du GAFI.

Lien(s) utile(s)

http://www.fatf-gafi.org/calendar/assessmentcalendar/?hf=10&b=0&q=NOT(fatf_possibleonsiteperiodend!%3D0+OR+fatf_possibleplenarydiscussion!%3D0)&s=asc(title)&table=2