Dat huet d'Ärenzdallgemeng e Freideg offiziell matgedeelt.