De Regierungsrot ass e Freideg beieneen, fir ënnert anerem ze decidéieren, wéi et mat de Covid-Restriktioune soll virugoen.

Bis Enn nächster Woch muss d’Chamber nämlech en neit Covid-Gesetz stëmmen. D’Terrasse sollen opbleiwen, d’Restauranten zoubleiwen an d’Ausgangsspär um 23 Auer owes bäibehale ginn. D’aktuell Mesurë sollen tel quel verlängert ginn, sou d'Zeitung L’essentiel um Donneschdeg de Moien.

D’Gratiszeitung schreift iwweregens och, datt et der Gesondheetsministesch Paulette Lenert géing besser goen. D’Ministesch, déi den 23. Mäerz e Malaise hat, soll wéi geplangt no der Ouschtervakanz, e Méindeg also erëm schaffen.