D'Premièresklassen hunn e Bréif un den Educatiounsminister geschriwwen, an dësem froe si, virum Ofschlossexamen 2 Deeg fräizekréien.

Esou géif een nämlech dem Risiko, fir de Coronavirus ze erwëschen, e bëssen aus dem Wee goen.

D'Prognose soe viraus, dass de Pic vun der drëtter Coronawell sech fir Mëtt Mee erwaart gëtt, deemno voll zum Zäitpunkt, wann d’Examen de 17. Mee sollen ufänken.

D’Roserei ënnert de concernéierte Schüler, fir en Examen deemno wéi ze verpassen, géif ëmmer méi wuessen, ass am Bréif ze liesen, well de Presenzunterrecht bis 5 Deeg virdrun, den 12. Mee geet.

Gefrot gëtt dohier schonns gefrot, vum 7. Mee u fräizekréien an an der Woch tëscht dem 9. an 12. Mee just nach op den Homeschooling zeréckzegräifen.

D’Schüler aus 12 Lycéeën am Land hunn de Bréif ënnerschriwwen.