Ronn 230 Kontrollen huet d'Police déi leschte Woch duerchgefouert, fir ze kucken, ob d'Coronamesuren agehale ginn.

Am Fokus vun de Kontrolle stoungen eben d'Reegelen ëm d'Ausgangsspär, déi 80 Prozent vun de Kontrollen ausgemaach hunn, a Mënschenusammlungen esou wéi d'Anhale vun de sanitäre Konzepter an den Akafszenteren oder soss Geschäfter.

A 25 Fäll gouf e Protokoll erstallt, respektiv e Bericht geschriwwen, well eben déi sanitär Mesuren net agehale goufen. Dat ënner anerem bei gréisseren Usammlunge vu Jugendlechen, respektiv wann a Lokaler sech net un d'Virschrëfte gehale gouf.

Eng 200 Mol hu Leit misste bezuelen, well se géint aner Mesurë verstouss hunn. Ronn 70 Prozent dovun hu mat der Ausgangsspär ze di gehat.