Fir déi nächst Rentrée sollten d'Garer Grondschoulen an der Rue du Commerce an an der Michel Welter-Strooss zesummegeluecht ginn.

Dat wäert awer net geschéien. An der Schoul an der Michel Welter-Strooss ginn et just nach 3 Schoulklassen. Sougenannt Cycle-Klassen, wou Schüler aus dem Cycle 2.1. an 2.2 beispillsweis zesummen ënnerriicht ginn. Dat well net méi genuch Kanner an dëser Schoul sinn. Gläichzäiteg feelt et u Léierpersonal, respektiv u Contingente vu Schoulstonnen.

Well d'Kontingenten, d'Schoulstonnen, déi vum Ministère zur Verfügung gestallt ginn, iwwer d'Joren erofgaange wieren, misst ee Schoulen zesummeleeën, fir d'Ressourcen effektiv asetzen, erkläert de Guy Foetz vun déi Lénk.

Virgesi war, datt vun der Rentrée un an der Schoul an der Rue du Commerce all d'Schüler aus den Zyklen 2 an 3 sollte regroupéiert ginn. D'Michel Welter-Schoul sollt all d'Kanner aus dem Cycle 4 ophuelen. Esou kéinten d'Cycle-Klassen ofgeschaf ginn, fir déi et och schwéier wier, Léierpersonal ze fannen, seet déi gréng Gemengeconseillère Christa Brömmel. Ausserdeem géif duerch dat Duerchmësche de sozialen Zesummenhalt an d'Integratioun gefërdert ginn.

D'Elterevertrieder aus der Michel Welter-Strooss hu sech awer vehement géint dës Fusioun gewiert. An enger Petitioun hate sech 250 Leit sech dogéint ausgeschwat. Grënn wäre villfälteg, mee e Problem wier, datt d'Schoulklassen a Gesëschter ausernee gerappt géifen. D'Elteren, d'Kanner an 3 verschidde Schoule brénge missten. Seet de President Jean-Marc Cloos. Dee bedauert, datt alternative Proposen net zréckbehale gi wieren. Zum Beispill, datt Schoulkanner aus der Rue du Commerce an d'Rue Michel Welter an d'Schoul kéimen.

Partikularinteresse vun Elteren aus dem méi rouege Garer Quartier wären hei iwwer d'Interesse vun der Allgemengheet an der Chancëgläichheet gestallt ginn, kritiséiert d'Oppositioun. Duerch dës Decisioun géif eng gewësse Segregatioun tëscht de Kanner entstoen.

Als Gemeng hätt ee Verständnis fir d'Elteren an d'Kanner gewisen, datt si net esou abrupt aus der méi klenger Schoul wéilten erausgeholl ginn, seet déi zoustänneg Schoulschäffen Colette Mart. An dofir agewëllegt elo mol nach esou weider ze fuere wéi bis ewell. Vun der Rentrée 2022 u sollen dann awer all d'Kanner, déi am Cycle 1 ufänken, zesummen ageschoult ginn. Esou géife si sech kenneléieren a Frëndschaft schléissen, dat kéint och d'Eltere berouegen an Ängschten huelen.

Domadder schéngt de Problem hei an de Garer Schoulen awer net geléist, wann een den Elterevertrieder nolauschtert. En niddrege Contingent, gekoppelt mat 80% Auslänner, ville Sozialfäll an ze wéineg Personal, géif vill Elteren ofschrecken. Am Quartier wier just 1/3 vun de Schüler wéi an anere Stater Quartiere mat änlecher Awunnerzuel. D'Leit géifen hei fortlafen, betount de Jean-Marc Closs.

De Schoultourismus ass e weidere Sujet, deen op de Leescht geholl gëtt, fuerdert d'Stater Oppositioun. Nëmme 50% vun de Stater Kanner géifen eng ëffentlech Schoul goen. Op d'mannst 10% wären net an hirem Quartier scolariséiert. D'Roll vun de Quartiers-Schoule misst gestäerkt ginn.