Wärend Joerzéngten huet d’Cité Syrdall fir negativ Schlagzeile gesuergt. Elo realiséiert de Fonds du Logement zu Wecker de Quartier “An der Schmëtt”.

D'Cité Syrdall gouf an de 60er Joren als Studentequartier gebaut. Nodeems sech d'Pläng vun enger Uni zerschloen hunn, wollt den Investisseur hei e Vakanzenduerf bedreiwen. Mä an den 80er Joren ass och deen Dram geplatzt. D'Haiser goufen du versteet. U Privatleit, déi sech hei fest installéiere wollten. Mä um Pabeier war d'Cité Syrdall nach ëmmer e Vakanzenduerf. D'Awunner konnte sech net hei umellen, wichteg Servicer wéi d'Poubelle waren net assuréiert. De Quartier ass esou ëmmer méi verkomm, et koum zu jorelaangen Ausernanersetzungen tëscht Awunner an Autoritéiten.

1998 huet de Staat decidéiert, e Schlussstréch ënnert d'Kapitel "Cité Syrdall" ze zéien. De "Fonds d'Assainissement de la Cité Syrdall" huet ugefaangen, d'Haiser an d'Terrainen opzekafen. Dës Beméiunge goufe mol méi, mol manner engagéiert viru gedriwwen. Bis 2017 ware ronn zwee Drëttel vun der Cité Syrdall am Besëtz vun dësem Fong. Déi lescht véier Joer – ënnert dem Androck vun der Wunnengsbaukris – goufen d'Efforten nach emol massiv verstäerkt, esou dass mëttlerweil 99 Prozent vun den 8,5 Hektar an ëffentlecher Hand sinn. Knapp 12 Millioune gouf an d'Acquisitioun vun den Terrainen investéiert.

D'Diane Dupont, Presidentin vum Fonds d'assainissement de la Cité Syrdall, beschreift dës Phas als ganz intensiv. Et wär net ëmmer einfach gewiescht, d'Besëtzer z'iwwerzeegen: "Mir souzen um Dësch an hunn eis an d'Ae gekuckt an hunn et hikritt. Jiddweree muss natierlech d'Méiglechkeet hunn, sech dat z'iwwerleeën. Déi lescht Verhandlunge lafen nach, an esou komme mir nach virun."

Bei zwee Haiser sinn d'Verhandlungen effektiv nach net ofgeschloss. Déi meescht Gebaier sinn awer mëttlerweil ofgerappt, och vun den alen Stroossen ass net méi vill iwwereg. D'Cité Syrdall verschwënnt. An op d'mannst zu Wecker kräischt keen hir eng Tréin no. De Marc Lentz (DP), Buergermeeschter vun der Gemeng Biwer, freet sech: "Alles, wat dëse Projet virubréngt, ass ze begréissen. Mir krute bei eis op der Gemeng bal nëmme positive Echoen. Mir wëllen awer och e symbolesche Schnëtt maachen, an dofir si mir vun der Terminologie 'Cité Syrdall' ewech gaangen, an den neie Projet heescht elo 'An der Schmëtt'".

De Fonds du Logement wäert hei en neie Quartier realiséieren. Nieft dem Budget fir d'Terraine ginn nach emol 94 Milliounen an d'Infrastrukturen an an d'Constructioun investéiert. 146 Logementer, de Gros dovunner als Eefamilljenhaus, sollen hei bis 2028 entstoen. D'Syr, déi an der Mëtt doduerch leeft, gëtt vun der Gemeng Biwer renaturéiert. D'Aarbechte fänken am südlechen Deel vum Site un. D'Diane Dupont explizéiert: "Mir wëllen Enn vum Joer ukomme mat den Infrastrukturaarbechten. Mir preparéieren elo schonn den Terrain, fir dass dat méiglech wäert sinn, fir dass mir Enn 2023 kënne mat den éischte Wunnengen ufänken ze bauen. Déi sollen Enn 2024, Ufank 2025 fäerdeg sinn."

Ee klengt Stéck Cité Syrdall wäert iwwregens bestoe bleiwen. Ee Proprietär wëll nämlech op kee Fall verkafen. Den neie Quartier gëtt elo einfach ronderëm säin Haus gebaut.