Wéi gesäit et mat de Sportinfrastrukture fir d'Uni Lëtzebuerg op Esch-Belval aus?

Dat wollt den CSV-Deputéierte Georges Mischo an enger parlamentarescher Fro un de grénge Minister fir Infrastrukture François Bausch an den DP-Educatiounsminister Claude Meisch wëssen.

Virun 10 Joer gouf ugefaangen iwwert de Projet ze schwätzen. An enger 1. Phas sollten déi Sportinfrastrukture virun 8 Joer fäerdeg sinn, ma bis haut steet nach net ee Steen! De Projet gouf ëmmer nees revidéiert an nei Etüde goufe gemaach.

An hirer Äntwert bestätegen déi 2 Minister och de Besoin vun deene Sportinfrastrukturen, déi ënnert anerem fir d'Formatioun vum zukünftege Léierpersonal op der Uni.lu genotzt solle ginn. Lo soll dann den Avant-Projet bis spéitstens ugangs d‘nächst Joer deposéiert ginn. D‘Infrastrukture sollen da bis 2026 fäerdeg sinn, also 13 Joer méi spéit, wéi et initial virgesi war.