Schonn donneschdes den 8. Juli hate sech e puer Schüler am Bus 688 vum Lycée zu Clierf Richtung Wemperhaart zerklappt.

Aus deem Grond war de Bus zu Ëlwen an der Rue d'Asselborn stoebliwwen.

An deem Kontext huet d'Police vun Ëlwen elo een Zeienopruff gemaach.

All Info iwwer den Tëschefall ass fir d'Nummer:  244 87 1000 oder iwwer Mail police.troisvierges@police.etat.lu