Wéinst potenziell gesondheetsschiedleche Réckstänn a gekachten Hamen huet Delhaize dee Produit zeréckgezunn.

Wéi d'Supermarchéschaîne Delhaize de Méindegowend mellt, gouf d'Ham "Jambon à l'os 150g" vun der Eegemark aus de Regaler geholl. Grond si Réckstänn vun engem phytopharmazeutesche Produkt (oxyde d'éthylène) an engem vun den Zousazstoffer.

Clientë si gebieden, d'Ham net ze iessen. Si hunn d'Méiglechkeet, de Produit zeréck an d'Geschäft ze bréngen, an deem si d'Ham kaf hunn. Si gi rembourséiert.

D'Produite mat folgende Consommatiounsdatumer si betraff:

20/09/2021 – 23/09/2021 – 24/09/2021 – 25/09/2021 – 26/09/2021 – 27/09/2021 – 30/09/2021 – 1/10/2021 – 2/10/2021 - 4/10/2021 – 8/10/2021 – 9/10/2021

De Communiqué

Nom : Jambon à l’os 150g

Marque : Delhaize

Code EAN : 2258840xxxxxx

Dates de péremption (À consommer jusqu’au) :

20/09/2021 – 23/09/2021 – 24/09/2021 – 25/09/2021 –

26/09/2021 – 27/09/2021 – 30/09/2021 – 1/10/2021 – 2/10/2021

4/10/2021 – 8/10/2021 – 9/10/2021

Problématique : présence de résidus d’un produit

phytopharmaceutique (oxyde d'éthylène) dans un additif alimentaire.