Am Kader vum internationalen Dag vun der Gebäerdesprooch weise mer Iech en neit Konzept, dat et nach net op ville Plaze gëtt.

Ëmmer méi kleng Kanner léiere sech mat Zeechen auszedrécken, an dat deelweis scho mat 4 Méint. Déi Kanner si weder daf, nach héiergeschiedegt, et geet drëms, fir mat den Erwuessenen ze kommunizéieren, éier dass se iwwerhaapt hir Mammesprooch schwätzen. E Konzept, dat et ëmmer méi an de Crèchen hei am Land gëtt a bei de Kanner och doheem soll an den Asaz kommen.

De Reportage mat Ënnertitel: