De 24. September hat d'Gemeng Biwer gemellt, dass d'Drénkwaasser verknascht ass. No enger Woch gouf et Entwarnung.

Wéi et heescht, huet d'Waasserreservoir zu Wecker misse wärend 3 Deeg chloréiert ginn.

Betraff waren d'Dierfer Buddeler, Buddelerbaach, Bruch, Biwerbaach, Biwer, Wecker an Haastert.