Vun elo u erkennen déi sechs Staaten automatesch d'Diplomer vun den anere Staaten an dësem Accord un.

Déi baltesch Staaten an déi vum Benelux wäerten an Zukunft géigesäiteg Héichschoul- an Universitéitsdiplomer automatesch unerkennen, dat deelt den Héichschoulministère mat. D'Benelux-Länner akzeptéiere Bachelor a Masterdiplomer ënnertenee schonn zanter 2015. Dat selwecht gëllt och an Estland, Lettland a Litauen, wou ee säin Diplom net zousätzlech unerkennen ze loosse brauch. A vun elo u gëllt dat dann och tëscht deene sechs Länner.