Déi Fro stoung am Zentrum vun enger Table Ronde, déi vum OAI, der ErwuesseBildung ASBL, wéi och Sites et Monuments an dem Syvicol organiséiert gouf.

Et soll eng Plaz entstoen, wou Leit zesummekommen, och d'Iddi vun engem Raum fir Meditatioun oder engem Musée zum Brauch vum Kleesche sinn an der Diskussiounsronn opkomm.

Wat geschitt mat desakraliséierte Kierchen? / Reportage Monica Camposeo

Ma och d'Fro, ob d'Relioun net aus der Gesellschaft erausgedrängt gëtt, gouf wärend der Froeronn opgeworf. Eng Plaz wou zum Beispill Kultur a Relioun ënnert engem Daach kéinten zesummekommen, dat géing ee sech wënschen, esou d'Laure Simon, Coordinatrice zu Lëtzebuerg vum internationale Reseau „Open churches“.

Fir dee Problem misst een eng Léisung fannen. Ma wou sech all d'Acteuren eens sinn, ass, dass d'Kierche mussen erhale ginn, och wann déi reliéis Communautéite méi kleng ginn.

Et kéint een dann och den néidege Kontext setzen an Erklärungen zu de Kierche ginn, wann dës zum Beispill eng Kéier als Concertssall oder Musée genotzt ginn. Wichteg wier et awer och, den Notze vun der Kierch dem Duerf unzepassen an ze kucken, wat op där Plaz gutt kéint gebraucht ginn.

Eng 170 Kierchen a Kapelle gehéiere schonn de Gemengen, bei weideren 170 Gebaier leeft d'Prozedur nach. 150 Kierchen a Kapelle gehéieren dem Kierchefong. Domadder huet Lëtzebuerg am Ganzen ëm 500 chrëschtlech Gebaier.