Dee muss sech awer elo och confirméieren - dat sot den Direkter vun der Handelskummer Carlo Thelen bei der Presentatioun vun hirem Avis virun der Press.

D'Chambre de Commerce wéilt den Ament net méi vu Relance, ma éischter vu Stabilisatioun schwätzen. D'Wirtschaft an d'Staatsfinanzen hätte sech dëst Joer zwar besser erholl wéi erwaart, ma elo géing een eng Rei Phenomener observéieren, déi ee gutt am A hale misst.

D'Chambre de Commerce erhofft sech de Freideg eng nei Annonce vun der Regierung, wat den Impf-Rappell ugeet - eng drëtt Impfdosis géint de Coronavirus wier batter néideg, esou den Direkter vun der Handelskummer, de Carlo Thelen. D'Onsécherheet wéinst der aktueller Covid-Situatioun wier nämlech ee Facteur, deen d'Wirtschaft bremse géing. An hirem Avis iwwert de Budget ass d'Chambre de Commerce virsiichteg optimistesch.

Mä aner Entwécklunge géingen der gudder Relance hei am Land nees entgéintwierken: Héich Energiepräisser, Liwwerketteproblemer an e Manktem un Aarbechtskräften.

"Mir gesinn effektiv, dass d'Energiepräisser ugefaangen hunn ze derapéieren, datt Problèmes d'approvisionnement do waren, déi ëmmer méi Secteure beaflossen, datt och e Manque de main d'ouevre do ass a ganz ville Secteuren. An dat féiert natierlech zu inflationisteschen Tendenzen, déi verschidden Observateuren dovun ausgaange waren, datt déi nëmme momentan wieren, anerer soen awer elo, dass déi Inflatioun sech vläicht nach méi laang och nach an den Exercice 2022 eran installéieren. An dann huet een natierlech zu Lëtzebuerg den Impakt op d'Indexatioun an op d'Automatismen, déi da rullen, woubäi op där anerer Säit awer d'Rentabilitéit vun de Betriber nach net do ass, wou se misst sinn."

Dës Phenomener géingen och d'Konsumente veronsécheren - dofir missten akommesschwaach Stéit ënnerstëtzt gi vun der Regierung, sou de Carlo Thelen, awer geziilt...

"Haalt op, nei sozial Mesuren anzeféieren, déi ze vill generalistesch sinn, well déi ginn herno incompressible, déi kritt der herno bal net méi erofgesat. Et soll ee vill méi cibléiert virgoen. Ech weess, do ginn et och Efforten, bei der Regierung, fir dat ze maachen, mee wéi gesot, do muss ee wierklech ganz gutt oppassen an ech menge wann d'Inflatioun sech elo géing méi festsetzen zu Lëtzebuerg, da misst een och rëm eng Kéier iwwert den Indexatiounssystem onbedéngt schwätzen."

De Carlo Thelen- Avis Budget

An den Ae vun der Chambre de Commerce mussen 3 Prioritéiten an der budgetärer Politik gesat ginn: d'Diversifikatioun vun der Wirtschaft, d'Digitalisatioun an d'energetesch an ëmweltfrëndlech Transitioun.

D'Investissementer an d'Digitalisatioun an an d'Diversifikatioun vun der Wirtschaft sinn der Chambre de Commerce net héich genuch. Bei den Investissementer an d'energetesch an ëmweltfrëndlech Transitioun géing et un Detailer feelen, wéi eng Projete genee ënnerstëtzt ginn.

"Mir hunn de PNEC gesinn, mir hu verschidde Mesuren, déi och am Budget annoncéiert goufen, mee dat geet eis net duer. Mir hunn e Plan hydrogène, do huet d'Regierung eng Strategie annoncéiert, déi awer ganz wéineg Detailer huet."

De Staat da misst manner rekrutéieren a méi effikass ginn.

"Wou ka méi digitaliséiert gi beim Staat och an och méi forméiert ginn, sou datt vläicht et net onbedéngt noutwenneg ass déi 2.300 Posten nei ze schafen, wou mer och Doutten hunn, wéi et iwwerhaapt méiglech ass, fir déi Leit alleguer ze fannen."

D'Chambre de Commerce fuerdert iwwerdeems, datt d'Besteierung vun de Betriber soll op de Medianwäert an der EU vun 21 Prozent erofgesat ginn... an et misst een elo ufänken, no Léisungen ze sichen, fir de Sozial- an notamment de Pensiounssystem laangfristeg an nohalteg ofzesécheren.