De Verdikt vun den 1.149 ageschriwwene Wieler ass kloer: Déi 3 Conseilleren, déi zréckgetruede sinn, gi vu Kandidate vun der Oppositioun ersat.

Lenneng ass mat hiren 2.043 Awunner, eng Majorzgemeng. De Buergermeeschter Arnold Rippinger, dee fir d’Redaktioun net z’erreeche war, ass ronn 40 Joer politesch aktiv an dee gréissten Deel an der kommunaler Responsabilitéit. Als Politiker ass hien esouwuel zu Kanech wéi zu Lenneng kontestéiert.

Déi 3 gewielten Oppositiounspolitiker wëllen antriede fir Transparenz, eng Abannung vum an eng besser Kommunikatioun mam Bierger.

Éischten Challenge wier, dass si esou séier ewéi méiglech vereedegt géifen, fir de Budget kënne mat ze stëmmen.

RTL