D'Corona-Situatioun am Land steiert an der 4. Well weidere Joreshéchststänn entgéint.

Dat seet och de Wochebilan vun der Santé aus, deen e Mëttwoch den Owend publizéiert gouf. Deemno goufen et an der leschter November-Woch ronn 2.400 Neiinfektiounen am Land, dat ass e Véierel méi wéi d'Woch virdrun.

Wocheréckbléck vun der Santé / Reportage Roy Grotz

Interessant ass natierlech den Inzidenz-Taux vun den neiinfizéierte Leit ze kucken: vun dëse Leit sinn der natierlech eng Rëtsch net geimpft, sou datt deen Taux op 572 fir 100.000 Awunner läit. Net-Vaccinéierter lafen 2 Mol méi de Risk, sech unzestieche wéi komplett Geimpfter. D'Moyenne vun den Neiinfizéierte läit aktuell bei 33,4 Joer.

Et gëtt sech nach ëmmer am meeschten an der Famill oder an deene Kreesser ugestach: dat ass bei all Drëtten de Fall, bal all Fënnefte stécht sech an der Schoul un, 7% op der Schaff a 5% an der Fräizäit. Bei all véierte Fall konnt net nogewise ginn, wou sech infizéiert gouf.

De Rappell vun der Impfung kann duerchaus och ouni Invitatioun an engem "Pop Up"-Impf-Zelt, respektiv och beim Generalist, gesprëtzt ginn.

An den 3 Impfzentren an der Stad, zu Esch an Ettelbréck iwwerdeem kréien nëmme Leit hire Booster, déi och eng Invitatioun kruten a sech e Rendez-vous geholl hunn.

Da goufen et natierlech d'lescht Woch nees duerch d'ganzt Land Neiinfektiounen a Schoulen an Accueil-Strukturen: den Zenario 4 gouf et an de Grondschoulen zu Kietscht a Réiden: betraff ware bal 60 Kanner an zwee Enseignanten. 22 Klassen hu missten an d'Quarantän gesat ginn.

43 Leit louche mam Covid am Spidol, 18 dovunner net geimpft, op de Rea-Statioune waren 11 Patienten, wouvunner 5 kee Vaccin haten. D'hospitaliséiert Patienten hunn an der Moyenne 58 Joer.

11 Persoune si wéinst dem Virus verscheet, d'Altersmoyenne vun den Doudege läit bei 77 Joer.

D'Tauxen dann: den Inzidenz-Taux op 100.000 Awunner geet vun 299 op 374 Fäll op 7 Deeg erop, betraff vun der Hausse sinn all Alterskategorien. De Reproduktiouns-Taux geet op 1,16 erof.

D'lescht Woch ware ronn 4.100 infizéiert Leit am Isolement, eng 8.000 an der Quarantän.

D'lescht Woch gouf och nees monter geimpft, sou datt aktuell ronn 431.000 Leit komplett geimpft sinn, wat en Taux vun 78% vun alle Bierger iwwer 12 Joer ausmécht. De Booster kruten d'lescht Woch eng 20.000 Persounen.

An allen Ofwaasser-Echantillonen, déi de List an de Kläranlagen hëlt, geet d'Prevalenz vun de Virus-Réckstänn an d'Luucht, sou datt d'Wäerter mat deene vun Dezember zejoert quasi identesch sinn.

Offiziellt Schreiwes

COVID-19 : Rétrospective de la semaine du 22 au 28 novembre 2021

Communiqué par : ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / ministère de la Santé / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Pour la semaine du 22 au 28 novembre, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a augmenté de 1.897 à 2.373 (+25%).

Parmi les 2.373 nouvelles infections, le taux d’incidence des nouvelles personnes testées positives non-vaccinées est de 571,26 pour 100.000 habitants et de 271,77 pour 100.000 habitants pour celles qui avaient un schéma vaccinal complet.

A noter que les personnes non vaccinées ont plus de 2 fois plus de risque d’être infectées que les personnes avec un schéma vaccinal complet (voir aussi le graphique annexé).

Parmi les hospitalisations, 18 patients sur 43 hospitalisés en soins normaux n’étaient pas vaccinés (25 avaient un schéma vaccinal complet), alors que 5 patients sur 11 en soins intensifs n’étaient pas vaccinés.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 22 au 28 novembre a augmenté de 23.542 à 27.439.

60 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 40 pour la semaine d’avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 541. Depuis l’introduction des auto-tests, 804 résultats positifs ont été déclarés (aucun cas pour la semaine du 22 au 28 novembre). Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 28 novembre, le nombre d'infections actives a augmenté à 4.268 par rapport à 3.334 au 21 novembre et le nombre de personnes guéries est passé à 83.868 (par rapport à 82.440). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 a légèrement augmenté de 33,2 à 33,4 ans.

Pour la semaine du 22 au 28 novembre, 11 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer. L’âge moyen des personnes décédées est de 77 ans.

Dans les hôpitaux, 43 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l’unité des soins normaux, contre 39 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a augmenté de 10 à 11. La moyenne d’âge des patients hospitalisés a augmenté de 56 à 58 ans.

Taux de positivité et taux d’incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a diminué à 1,16 (1,20  la semaine précédente), alors que le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 8,06% à 8,65%.

Le taux d'incidence a augmenté à 374 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 299 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente.

Par rapport à la semaine précédente, le taux d’incidence a augmenté dans toutes les tranches d’âge. La plus grande augmentation est enregistrée chez les 75 ans ou plus (+58%) suivi des 60-74 ans (+43%). Le taux d’incidence le plus élevé est enregistré chez les 0-14 ans avec 688 cas pour 100000 habitants. Le taux d’incidence le plus bas est enregistré dans la tranche d’âge des 75 ans ou plus (171 cas pour 100000 habitants).

Quarantaines et isolements

Pendant la semaine du 21 au 28 novembre, 4.062 personnes se trouvaient en isolement (+22) et 8.021 en quarantaine (+9%).

Contaminations

Pour les 2.033 nouveaux cas (enregistrés entre le 22 et le 26 novembre 2021) , le cercle familial (37.3%) reste la source la plus fréquente, suivi par l’éducation (18.8%) principalement l’éducation fondamentale (12.2%), le travail (7.1%) et les loisirs (5.1%). Le pourcentage des sources indéterminées diminue (24.2%).

Situations particulières en milieu scolaire

  • Scénarios 4 au Centre scolaire "Raoul Follereau" Koetschette (Rambrouch)

Dans une classe du cycle 2.1, quatre élèves ont été diagnostiqués positifs le 21 novembre. Deux autres cas positifs ont été diagnostiqués le 24 novembre. La classe a été mise en quarantaine jusqu’au 26 novembre.

Dans une classe du cycle 3.2, cinq cas positifs ont été diagnostiqués le 22 novembre, deux le 23 novembre et un le 25 novembre. La classe a été mise en quarantaine jusqu’au 30 novembre.

Au total dans l’ensemble de l’école, 38 élèves de 15 classes et un enseignant du Centre scolaire "Raoul Follereau"ont été diagnostiqués positifs entre le 22 et le 28 novembre.

  • Scénario 4 à l’école fondamentale Réiden

Le 25 novembre, deux élèves ont été diagnostiqués positifs dans une classe du cycle 3.2. Le 26 novembre, un autre élève a été diagnostiqué positif. Le 28 novembre, ce fut le cas d’un enseignant et de deux élèves. Le 30 novembre un autre élève a été testé positif. La classe a été mise en quarantaine jusqu’au 3 décembre.

Au total dans l’ensemble de l’école, 18 élèves de sept classes et un enseignant ont été diagnostiqués positifs entre le 22 et le 28 novembre.

Vaccinations : point de situation

Pour la semaine du 22 au 28 novembre, 26.653 doses ont été administrées au total. 2.274 personnes ont reçu une 1re dose, 4.289 une 2e et 20.090 personnes ont reçu une dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 30 novembre à 907.033.

430.536 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 77,8% par rapport à la population vaccinable (donc la population 12+).

Rappel de vaccination (« booster ») : Une 3e dose pour l’entièreté de la population adulte

Puisque l’efficacité du vaccin contre les risques d'infection diminue avec le temps, une 3e dose de vaccin COVID-19 (« booster » ou « dose de rappel ») sera offerte à l’entièreté de la population adulte. Les invitations pour un rappel de vaccination contre la COVID-19 seront envoyées par le gouvernement luxembourgeois par courrier postal à toute personne ayant reçu:

  • un vaccin à deux doses (Moderna, BioNTech/Pfizer): 6 mois après un schéma vaccinal complet,
  • un vaccin à deux doses (AstraZeneca): 4 mois après un schéma vaccinal complet,
  • un vaccin à une dose (Johnson & Johnson): 1 mois après un schéma vaccinal complet.

À partir du 1er décembre 2021, les vaccins de rappel ne peuvent être administrés que sur rendez-vous dans les 3 centres de vaccination Victor Hugo, Esch-Belval et Ettelbrück. La population concernée par le booster, est donc priée d’attendre l’invitation du gouvernement.

La dose de rappel pourra bien évidemment être administrée, sans invitation du gouvernement, par le médecin généraliste ou dans un spot de vaccination « Pop Up ».

 « Pop Up » Vaccination: Facilités de vaccination supplémentaires dans les centres commerciaux, les communes et la Grand-Rue de Luxembourg-ville dans le cadre de la Semaine de la vaccination

Pour renforcer la couverture vaccinale, le gouvernement a décidé de faciliter l’accès à la vaccination en déployant des spots de vaccination temporaires (« Pop Up » Vaccination) et des équipes mobiles seront présentes dans les endroits de passage (zones piétonnes, galeries marchandes, événements organisés par certaines communes).

La liste de tous les nouveaux spots de vaccinations, qui grandit de jour en jour et qui est actualisée de façon continue,  peut être consultée à partir du site web: https://impfen.lu/

L’évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de Santé LNS https://lns.lu/en/departement/department-of-microbiology/revilux/.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2 

Le niveau de contamination des 13 stations d’épuration échantillonnées étudiées par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) au cours de la semaine du 21 au 28 novembre a montré une prévalence toujours élevée du coronavirus dans les eaux usées au niveau national. Les résultats de cette semaine montrent de nouveau une légère augmentation du flux du SARS-CoV-2 par rapport à la semaine passée, avec un retour à un niveau similaire à celui de décembre 2020. La tendance générale sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, est clairement à la hausse. Une tendance générale à la hausse est également observée au niveau régional pour la plupart des stations d'épuration analysées, sans disparités régionales.

L'ensemble des rapports CORONASTEP est disponible sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/