Nodeems e Mann, dee sech alkoholiséiert hannert d'Steier gesat hat, säi Schlëssel huet missen ofginn, koum eng Fra him zur Hëllef, déi och gedronk hat.

Kuer no 1 Auer an der Nuecht gouf der Police en Automobilist gemellt, deen am Garer Quartier duerch säi Fuerstil opgefall ass. Nodeems de Chauffer gestoppt ginn ass, gouf festgestallt, datt hien Alkohol consomméiert hat. Am Policeauto huet de Mann du randaléiert an huet misse mat op de Policebüro. Als Konsequenz gouf et e Fuerverbuet. Well den Automobilist net méi weiderfueren duerft, hat hien eng Kontaktpersoun ugeruff, fir säi Won sichen ze kommen. Ma och déi Fra hat, wéi sech op der Plaz erausgestallt huet, Alkohol gedronk. Den Alkoholtest ass positiv ausgefall. Eng Plainte gouf agereecht, ma si konnt hire Permis awer behalen, well si manner wéi 1,2‰ Alkohol am Blutt hat. Den Auto ass deemno immobiliséiert bliwwen. Eng drëtt Persoun, där hiren Alkoholtest negativ war, konnt du mam Auto vun der Fra weiderfueren.

Am Laf vun der Nuecht goufen 2 weider Permise wéinst Alkohol um Steier agezunn. Dat war zu Monnerech an Heischent de Fall.