Hei krute sech en Donneschdeg an der Mëttesstonn zwee Autoen ze paken. D'Plaz huet fir d'Opraumaarbechte misste fir eng kuerz Zäit gespaart ginn.